Τετάρτη, Ιουλίου 30, 2008

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Σε λιγότερο από 12 μήνες θα διεξαχθούν οι Ευρωεκλογές, και αρκετές ζυμώσεις γίνονται και στο χώρο της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς.

Το ΝΑΡ (του οποίου το site πλέον έπειτα από πολλούς μήνες έπαψε να είναι under construction) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :

Ανακοίνωση ΝΑΡ για τις μάχες της περιόδου και τις ευρωεκλογές

Μερικά κομμάτια με σημασία για το 'χώρο'

Η λογική του Αντικαπιταλιστικού Εργατικού Μετώπου και της μαχητικής εργατικής αντιπολίτευσης, είναι αναγκαία για να αναπτυχθεί ένα κίνημα πολιτικά επικίνδυνο, να βαθύνει το ρήγμα δυσαρέσκειας και αντίθεσης που έχει ανοίξει ανάμεσα σε πλατιά στρώματα εργαζομένων και στο αστικό πολιτικό σύστημα συνολικά, να κερδηθεί με την αντικαπιταλιστική πολιτική πάλη και την επαναστατική Αριστερά εκείνη η ζώνη βαθύτερης αναζήτησης και αγωνιστικής στάσης, που ξεπηδά μέσα από τα κινήματα και την πολιτική – ιδεολογική αντιπαράθεση.
...
- Στην ενίσχυση των δυνάμεων της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης, που θα αναδείχνουν θεωρητικά και πρακτικά, μέσα από διάλογο και κοινή δράση, όχι μόνο την αναγκαιότητα αλλά και δρόμους για την Αριστερά της Εποχής μας. Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί- εμπνευστεί ένα ευρύτερο αριστερό –πολιτικό και κοινωνικό- δυναμικό που δεν καλύπτεται από τις κάθε λογής ρεφορμιστικές απαντήσεις και πρακτικές.
...
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Στη βάση όλων των παραπάνω, προτείνουμε, προωθούμε και επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός όσο το δυνατόν πλατύτερου ενωτικού ψηφοδελτίου της αντικαπιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής και επαναστατικής Αριστεράς. Ενός ψηφοδελτίου που θα έχει το χαρακτήρα εκλογικής, μετωπικής συμμαχίας και συνεργασίας πολιτικών οργανώσεων, ομάδων, ρευμάτων και ανένταχτων αγωνιστών με συνεκτικό πρόγραμμα και προοπτική συνέχισης. Η πρότασή μας επιδιώκει, αξιοποιώντας τις κατακτήσεις του ΜΕΡΑ, να πραγματοποιηθεί ένα βήμα στην κατεύθυνση του πόλου της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς και εντάσσεται σε αυτήν. Από αυτή τη σκοπιά, διαφωνούμε με μια «παναριστερή» εκλογική συνεργασία με το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, ή με έναν από τους δυο ξεχωριστά, γιατί οι φυσιογνωμικές, προγραμματικές και πολιτικές διαφορές μας είναι βαθύτατες. Διευκρινίζουμε ότι η πρότασή μας δεν είναι ένα ψηφοδέλτιο της «εξωκοινοβουλευτικής παναριστεράς», γιατί είναι πρόταση μετωπικής προγραμματικής συμμαχίας και όχι συνάντηση σημείων, ούτε εκλογική λίστα «μιας χρήσης», αλλά με σαφή δέσμευση για συνέχιση. Κινείται σε μετωπική λογική και δεν είναι άθροισμα οργανώσεων.
Το προτεινόμενο περιεχόμενο είναι αναγκαίο για την περίοδο και αποτελεί όπλο για την εκλογική επιτυχία. Επιχειρεί να αξιοποιεί και να αναπτύσσει, σε μια ενιαία συνολική λογική και το κεκτημένο των ενωτικών πρωτοβουλιών στο μαζικό κίνημα (ΕΚΑ, Συντονισμός Σωματείων, ΕΑΑΚ), σε μετωπικές πρωτοβουλίες (ΔΡΑΣΕ, Πρωτοβουλία Αγώνα) και σε πολιτικό επίπεδο (Πρωτοβουλία Διαλόγου για τον Πόλο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Αριστεράς).
Ως ΝΑΡ θα επιδιώξουμε τη συνδιαμόρφωση πρώτα από όλα με το ΜΕΡΑ, με αριστερούς αγωνιστές, συλλογικότητες και τις άλλες δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς ενός πολιτικού προγράμματος ενωτικής αντικαπιταλιστικής εκλογικής καθόδου που θα σφραγίζεται από τη λογική αυτή που, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί και το «δυνατό σημείο» της. Διότι, όπως έχει δείξει η εμπειρία, χωρίς μια τέτοια φυσιογνωμία, πολιτική γραμμή και πρακτική δεν πραγματοποιούνται βήματα για ένα αυτοτελές πολιτικό ρεύμα της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, ούτε μπορεί να συγκροτηθεί η αναγκαία ευρύτερη εκλογική κάθοδος με όρους επιτυχίας και προοπτικής, ιδιαίτερα σήμερα που εντείνονται οι πιέσεις από τα ρεφορμιστικά και διαχειριστικά σχέδια.
...

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Το ΝΑΡ και το ΜΕΡΑ, η αντικαπιταλιστική Αριστερά, επιδιώκουν στη μάχη των ευρωεκλογών να συσπειρώσουν και να εκφράσουν πολιτικά και εκλογικά το κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα αποφασιστικής καταδίκης της κυρίαρχης πολιτικής, την αυξανόμενη αντίθεση στην ΕΕ και την πρωτοπόρα τάση για ρήξη με την καπιταλιστική ολοκλήρωση, την ευρύτερη ζώνη αναζήτησης και αγώνα για μια άλλη Αριστερά και για ένα άλλο νικηφόρο κίνημα.
Βασική μας επιδίωξη είναι οι ίδιοι οι πρωτοπόροι αγωνιστές των κοινωνικών αγώνων, που ενδιαφέρονται και στρατεύονται στο στόχο της οικοδόμησης του τρίτου αντικαπιταλιστικού πόλου στην Αριστερά και στο κίνημα να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να συμβάλλουν αποφασιστικά σε μια ενωτική εκλογική παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πολιτικής συγκρότησης και ενοποίησης από τη βάση μέχρι τη συνολική έκφραση.
Με αυτό το πνεύμα απευθύνουμε, προωθούμε και επιδιώκουμε την κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές με τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής και μη ενσωματωμένης Αριστεράς και τους πρωτοπόρους αγωνιστές του αντικαπιταλιστικού δυναμικού των μετώπων, των σχημάτων, κινήσεων, παρεμβάσεων, που αναζητούν μια άλλη αριστερά, που προβληματίζονται για την δεξιόστροφη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και την αδιέξοδη γραμμή του ΚΚΕ, που διαχωρίζονται από τις διάφορες τάσεις του ΠΑΣΟΚ. Απευθύνουμε και συζητούμε την πρότασή μας: Καταρχήν με όλες τις δυνάμεις του ΜΕΡΑ που αποτελεί μια βασική κατάκτηση της επαναστατικής Αριστεράς (ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, Οικολόγοι Εναλλακτικοί, ΑΚΟΣ, τους ανεξάρτητους αγωνιστές του) και με την ΟΚΔΕ. Από εκεί και πέρα: στην ΑΡΑΝ, την ΑΡΑΣ, την ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, την ΕΝΑΝΤΙΑ, το ΣΕΚ, την ΚΟ Ανασύνταξη, την Κομμουνιστική Ανανέωση, το ΚΚΕ (μ-λ) και το Μ-Λ ΚΚΕ.Υπάρχει και η Απόφαση της Π.Ε. του ΝΑΡ

Από όπου έχουν τη σημασία τους τα παρακάτω :

Β.3 Η εξωκοινοβουλευτική και αντικαπιταλιστική Αριστερά
Η αντικαπιταλιστική, εξωκοινοβουλευτική και μη ενσωματωμένη Αριστερά έχει επηρεαστεί και αυτή από την ανοδική παρέμβαση του εργατικού κα λαϊκού κινήματος και τις γενικότερες εξελίξεις, αλλά έχει πραγματοποιήσει τις μικρότερες αναπροσαρμογές στην πολιτική της και, πολύ περισσότερο, σε πτυχές, έστω, της στρατηγικής και της φυσιογνωμίας της, στην κατεύθυνση μιας αυτοτελούς μετωπικής συγκρότησης.
Β.3.1. Οι δυνάμεις της ΑΡΑΝ και ΑΡΑΣ, επιχείρησαν να κάνουν μια προωθητική «στροφή προς την πολιτική» για να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις, ξεπερνώντας την καθήλωση στο «χώρο». Με τις δυνάμεις αυτές διατηρήθηκε η μετωπική δράση στα εργατικά σχήματα και την ΕΑΑΚ, παρά τις νέες δυσκολίες. Ταυτόχρονα, το ΣΕΚ, ωθούμενο από τις νέες συνθήκες και τις ξεχωριστές επιδιώξεις του, κινήθηκε προς το χώρο της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Οι δυνάμεις αυτές, μαζί με την ΟΚΔΕ – Σπάρτακος και ανεξάρτητους αγωνιστές δημιούργησαν την ΕΝΑΝΤΙΑ διακηρύσσοντας τη συμβολή τους σε μια «άλλη Αριστερά», πράγμα που την εντάσσει, έστω με σοβαρές αντιφάσεις, στην αντικαπιταλιστική Αριστερά. Ωστόσο, κινείται βασικά σε μια «παλιά» κινηματίστικη γραμμή, χωρίς σαφές πολιτικό στόχο και σχέδιο για μια αντικαπιταλιστική αριστερή συσπείρωση – πόλο, με μια αφηρημένη σύνδεση με την επανάσταση και κάποια «άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση». Στη συγκρότησή της επιδρούν οι πολύ διαφορετικές θέσεις και πρακτικές των δυνάμεων που συμμετέχουν. Έτσι, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, όπως φάνηκε και στις εκλογές. Η αναιμική και σε ορισμένες στιγμές, αντιφατική πρακτική της (π.χ., Πρωτομαγιά, Ευρωσυνθήκη), δείχνει τα όρια του περιεχομένου και των μορφών αυτής της συμμαχίας. Είναι θετικό ότι κινείται σε αυτοτελή συγκρότηση σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΠΑΣΟΚ. Όμως, η θέση αυτή υπονομεύεται από μια πρακτική «συνεχούς» με το ΣΥΡΙΖΑ (κυρίως από ΑΡΑΝ και ΑΡΑΣ) ή τμήματα του ΠΑΣΟΚ (κυρίως από το ΣΕΚ) στο μαζικό κίνημα και στα διάφορα μέτωπα πάλης, στο όνομα της «αντισεχταριστικής συσπείρωσης», αντί για κοινή δράση στη βάση της αυτοτέλειας. Η θέση της είναι κατά της ΕΕ συνολικά, αλλά διασχίζεται από τις σοβαρές διαφορές των συνιστωσών του, οι οποίες «συναντιούνται», άλλοτε στο «όχι στην ΕΕ» και άλλοτε στο «όχι στην Ευρώπη (γενικώς) του ρατσισμού, του νεοφιλελευθερισμού, του πολέμου».
Β.3.2. Οι δυο οργανώσεις του «μ-λ χώρου», παρά τα συνέδριά τους, δεν άλλαξαν κάτι ουσιαστικό σε σχέση με την πολιτική της «αντίστασης» χωρίς ένα συνεκτικό διεκδικητικό εργατικό πρόγραμμα ανατροπής της επίθεσης, κάτω από το σκιάχτρο του «ρεφορμισμού». Ωστόσο, έχουν αντι-ΕΕ θέσεις, έστω με βάση τη θεωρία της εξάρτησης και παραμένουν στο χώρο της μη ενσωματωμένης αντιιμπεριαλιστικής Αριστεράς. Με κάποιες δόσεις υπεροψίας λόγω του θετικού, αλλά ασταθούς εκλογικού αποτελέσματος, το μεν ΜΛ ΚΚΕ επιμένει στην αυτόκεντρη και μη μετωπική γραμμή του, ενώ το ΚΚΕ (μ-λ) φαίνεται να επιμένει στη λαθεμένη και αντιλενινιστική γραμμή αποχής από τις ευρωεκλογές.
Β.3.3. Η Οργάνωση Κομμουνιστική Ανασύνταξη, παρά τη διακήρυξη μιας νέας κομμουνιστικής συγκρότησης, υποτιμά την ανάγκη εκπόνησης μιας επαναστατικής τακτικής και την ανάγκη ριζικής ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος. Έτσι, ταλαντεύεται πολιτικά ανάμεσα στη συνεισφορά της σε μια μετωπική επαναστατική προσπάθεια και σε μια κοντόφθαλμη τακτική «αναμονής» από κάποια φθορά ή ήττες των άλλων, για τυχόν μικρά οφέλη, ενώ υπάρχουν και τάσεις (ηγεμονευόμενες σήμερα) που θα ήθελαν να συνεισφέρουν σε μια μετωπική επαναστατική προσπάθεια.
Σε διαφορετική τροχιά, παρά τις δικές της αντιφάσεις, κινείται η ΟΚΔΕ, η οποία συνεισέφερε θετικά στην πολιτική και εκλογική προσπάθεια του ΜΕΡΑ. Η οργάνωση αυτή κινείται με αριστερές αντικαπιταλιστικές θέσεις, έχει εργατικό προσανατολισμό και η συμμετοχή της στις γενικότερες διαδικασίες, το τελευταίο διάστημα έχει οπωσδήποτε θετική συνεισφορά. Η Κομμουνιστική Ανανέωση αναζητά πολιτική στάση μετά τις διαψεύσεις από τη μετωπική περιπέτεια με το ΚΚΕ, παρότι διατηρεί ακόμη τη συμμετοχή σε επιμέρους μέτωπα, αλλά διατηρεί θετική επαφή με τις δυνάμεις του πόλου, ενώ δίνει βάρος στην κομμουνιστική φυσιογνωμία από τη δική της σκοπιά. Ξεχωριστή σημασία έχουν και οι μικρές, αλλά κρίσιμες και πολύτιμες διαφοροποιήσεις ομάδων και αγωνιστών από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αγωνιστών από τη βάση επιρροής του ΚΚΕ.
Β.3.4. Σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο εντείνονται οι διεργασίες στο χώρο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και είναι αναγκαία να γίνει πιο συστηματική η επαφή μας. Σχετικά με την πρωτοβουλία της γαλλικής Κομμουνιστικής Επαναστατικής Λίγκας – LCR επισυνάπτεται η έκθεση της αντιπροσωπείας του ΝΑΡ που πήρε μέρος στις εκδηλώσεις στο Παρίσι.
Β.3.5. Οι ανεξάρτητοι πρωτοπόροι αγωνιστές του μαζικού εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος και της αντικαπιταλιστικής πτέρυγας των αγώνων, της επαναστατικής αντικαπιταλιστικής πολιτικής και της θεωρητικής κομμουνιστικής και απελευθερωτικής αναζήτησης, αποτελούν ένα κρίσιμο δυναμικό που μπορεί να συνεισφέρει στο να γείρει η πλάστιγγα προς την κατεύθυνση του πόλου της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς. Πολλοί από αυτούς, βέβαια, κινούνται προς ή εντάσσονται ήδη σε ένα από τα μέτωπα δυνάμεων που έχουμε περιγράψει, άλλοι διακατέχονται από μια λογική «ο καθένας και ένα κόμμα», ενώ το κυριότερο είναι η ανάγκη να υπερβούν τη λογική της «ανάθεσης».

....

Ε.2. Το περιεχόμενο της εκλογικής μας πρότασης και η προώθησή της
Ε.2.3. Στη βάση όλων των παραπάνω, προτείνουμε, προωθούμε και επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός όσο το δυνατόν πλατύτερου ενωτικού ψηφοδελτίου της αντικαπιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής και επαναστατικής Αριστεράς. Ενός ψηφοδελτίου που θα έχει το χαρακτήρα εκλογικής, μετωπικής συμμαχίας και συνεργασίας πολιτικών οργανώσεων, ομάδων, ρευμάτων και ανένταχτων αγωνιστών με συνεκτικό πρόγραμμα και προοπτική συνέχισης. Η πρότασή μας επιδιώκει να πραγματοποιηθεί ένα βήμα στην κατεύθυνση του πόλου της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς και εντάσσεται σε αυτήν. Από αυτή τη σκοπιά, διαφωνούμε με προτάσεις για την επιδίωξη μιας «παναριστερής» εκλογικής συνεργασίας με το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, ή με έναν από τους δυο ξεχωριστά, γιατί οι φυσιογνωμικές, προγραμματικές και πολιτικές διαφορές των δυνάμεων που καλούνται να την πραγματοποιήσουν είναι βαθύτατες. Ταυτόχρονα, η πρότασή μας δεν είναι ένα ψηφοδέλτιο της «εξωκοινοβουλευτικής παναριστεράς», γιατί είναι πρόταση μετωπικής προγραμματικής συμμαχίας και όχι συνάντηση σημείων, ούτε εκλογική λίστα «μιας χρήσης», αλλά με σαφή δέσμευση για συνέχιση. Κινείται σε μετωπική λογική και δεν είναι άθροισμα οργανώσεων. Προσβλέπουμε στην καθοριστική συμβολή του ΝΑΡ και του ΜΕΡΑ στη συγκρότηση, στο περιεχόμενο και τη σύνθεσή του, το οποίο πρέπει να διατηρήσει την αυτοτέλεια και τη δράση του.
Ε.2.3. Το ΝΑΡ θα πραγματοποιήσει μεγάλη, πολύμορφη εξόρμηση παρουσίασης και συζήτησης της πρότασής του με τους αγωνιστές και τη βάση της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς, τη βάση γενικά της Αριστεράς και τους εργαζόμενους. Θα πραγματοποιήσει ειδικές εκδηλώσεις θεωρητικής συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμβάλει στην ενεργοποίηση του αντικαπιταλιστικού δυναμικού των αγώνων, των σχημάτων και των μετώπων. Η αυτοτελής παρέμβαση του ΝΑΡ αποτελεί την καθοριστική προϋπόθεση για την ευρύτερη εκλογική συσπείρωση της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, στη βάση της πολιτικής – εκλογικής πρότασης που προαναφέραμε, ευρύτερων πρωτοπόρων δυνάμεων των εργατικών και νεολαιίστικων αγώνων, του ριζοσπαστικού αντικαπιταλιστικού δυναμικού των σχημάτων και των κινήσεων, σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες διαλόγου - παρέμβασης στις ευρύτερες διεργασίες στην Αριστερά, κοινοβουλευτική και μη, για την κομμουνιστική επαναθεμελίωση και την Αριστερά της εποχής μας. Αποφασιστικά στοιχεία για την επιτυχία της εκλογικής τακτικής μας αποτελούν η ενίσχυση των τάσεων διαφοροποίησης στη βάση της ρεφορμιστικής Αριστεράς στην κατεύθυνση του πόλου και η αναδιάταξη του καθηλωμένου, κατακερματισμένου και αδιέξοδου σκηνικού της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.
Ε.2.4. Το ΝΑΡ στηρίζεται και θα στηρίξει την αυτοτέλεια και ανάπτυξη του ΜΕΡΑ. Γιατί είναι η πιο προωθημένη κατάκτηση της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς στα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Το ΜΕΡΑ συνέβαλε με τις θέσεις, τις επεξεργασίες και τη δράση του σε μια αντίσταση στον εκφυλισμό της Αριστεράς, συνέβαλε στην αναζήτηση των προϋποθέσεων για μια κομμουνιστική επανεξόρμηση, αλλά και σε μεγάλους αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας, παρά τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις του. Με το παράδειγμα της μακρόχρονης προγραμματικής συνεργασίας διαφορετικών αντικαπιταλιστικών και κομμουνιστικών ρευμάτων, έδωσε και δίνει πολύτιμα δείγματα ενωτικής μετωπικής κουλτούρας επιδρώντας σε όλη την Αριστερά. Στις σημερινές συνθήκες, όχι μόνο είναι αναγκαία η συνέχιση της αυτοτελούς ύπαρξης και της δράσης του, αλλά χρειάζεται και να βαθύνει την αντικαπιταλιστική πολιτική γραμμή του, να δυναμώσει την προγραμματική φυσιογνωμία του, να διευρυνθεί και με άλλες δυνάμεις, να οργανώσει τη δημοκρατική ζωή και λειτουργία του. Να μετασχηματισθεί σε ένα μέτωπο των δυνάμεων επανάστασης, ρήξης και ανατροπής της επίθεσης και της αστικής κυριαρχίας με φυσιογνωμία κομμουνιστικής αναγέννησης και, στα πλαίσια αυτά να δει και τη μετονομασία του. Το ΜΕΡΑ αποτελεί την κύρια δύναμη συμβολής στη μετωπική προγραμματική κάθοδο στις ευρωεκλογές, όσο και, κυρίως, στη δημιουργία του πόλου της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς με κατεύθυνση κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης και η δημιουργία του αποτελεί τον όρο για την υπέρβασή του. Το ΝΑΡ θα προτείνει στο ΜΕΡΑ, μετά από διμερείς συναντήσεις με τις συνιστώσες του, μια διαδικασία συζήτησης και αποφάσεων για: α) τη γενικότερη πολιτική τακτική και φυσιογνωμία του στη σημερινή περίοδο και καμπή, β) για το περιεχόμενο και τις μορφές της πάλης κατά της ΕΕ, γ) για την ειδική εκλογική τακτική, δ) για την πολιτική, προγραμματική οργανωτική ανασυγκρότηση και μετονομασία του, ε) την πολιτική εξόρμηση με τις θέσεις του.
Ε.2.5. Παράλληλα, το ΝΑΡ θα συζητήσει τα τρία πρώτα θέματα, μέσα από διμερείς επαφές, με τις άλλες οργανώσεις, δυνάμεις, ομάδες και αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής και μη ενσωματωμένης Αριστεράς.
...
Ε.3. Οι εκλογές και η ενωτική τακτική του ΝΑΡ
Ε.3.1. Για την προώθηση της πρότασης αυτής θα πρέπει με πιο συστηματικό τρόπο να μελετήσουμε και να πάρουμε υπόψη ότι στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς διαμορφώνονται τέσσερα βασικά «πολιτικά σχέδια – ρεύματα»: α) Η πρόταση αντικαπιταλιστικού προγράμματος –πόλου της επαναστατικής αριστεράς που προωθείται από τις δυνάμεις του ΝΑΡ και του ΜΕΡΑ. β) Η λογική που κυριαρχεί στην ΕΝΑΝΤΙΑ, η οποία τείνει προς μια αντικαπιταλιστική κατεύθυνση με σοβαρές αντιφάσεις και με εντεινόμενη την επίδραση από την πρακτική του «αντινεοφιλελεύθερου μετώπου» του ΣΥΡΙΖΑ. γ) Η λογική των «μ-λ» δυνάμεων για αντίσταση χωρίς προοπτική, με αυτόκεντρη κομματική ανάπτυξη και κοινή αριστερή δράση χωρίς αρχές και σχέδιο. δ) Το ευρύτερο αντιφατικό ρεύμα του κινηματισμού, που θεωρεί ότι η πολιτική παρέμβαση δεν είναι εφικτή (ή και επιθυμητή) και μένει καθηλωμένο στα μέτωπα «του χώρου».

Ε.4. Σε ποιους απευθύνεται η εκλογική μας πρόταση
Ε.4.1. Στη βάση όλων αυτών, το ΝΑΡ απευθύνεται, προωθεί και επιδιώκει την κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές με τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής και μη ενσωματωμένης Αριστεράς και τους πρωτοπόρους αγωνιστές του αντικαπιταλιστικού δυναμικού των μετώπων, των σχημάτων, κινήσεων, παρεμβάσεων, που διαχωρίζονται από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και τις διάφορες τάσεις του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, απευθύνουμε και συζητούμε την πρότασή μας: Καταρχήν με όλες τις δυνάμεις του ΜΕΡΑ (ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, Οικολόγοι Εναλλακτικοί, ΑΚΟΣ, τους ανεξάρτητους αγωνιστές του), με την ΟΚΔΕ και φυσικά, με ανένταχτους αγωνιστές. Από εκεί και πέρα: στην ΑΡΑΝ, την ΑΡΑΣ, την ΟΚΔΕ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, το ΣΕΚ, την ΕΝΑΝΤΙΑ, την ΚΟ Ανασύνταξη, την Κομμουνιστική Ανανέωση, καθώς και με ιδιαίτερο τρόπο –λόγω των δυσκολιών- με το ΚΚΕ (μ-λ), το ΜΛ-ΚΚΕ.

Ε.4.3. Η ΕΝΑΝΤΙΑ έχει καταθέσει δημόσια μια πρόταση «διαμόρφωσης ενός ενωτικού αντικαπιταλιστικού ψηφοδελτίου» στις ευρωεκλογές, που απευθύνεται σε «όλους όσοι αναφέρονται στην αντικαπιταλιστική προοπτική» (παρατίθεται ολόκληρη στο Παράρτημα της Εισήγησης). Η πρότασή της είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις αντίστοιχες προτάσεις για τις βουλευτικές εκλογές και εμπεριέχει θετικά στοιχεία: Υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο «μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την συγκρότηση μιας άλλης αριστεράς», «να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας αριστεράς που να μην είναι ‘σημαία ευκαιρίας’ του συστήματος, αλλά δύναμη αντίστασης και ανατροπής». Προτείνει μια Αριστερά «μάχιμη δύναμη κοινωνικής και πολιτικής αντιπολίτευσης, που να λέει όχι σε κάθε εκδοχή κυβερνητικής διαχείρισης, ‘κεντροαριστερών σεναρίων’, ‘κυβερνήσεων της Αριστεράς’». Μια Αριστερά «που να συμβάλλει στη νίκη των αγώνων και την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής» και «για την επαναστατική ανατροπή, την αντικαπιταλιστική προοπτική, την κοινωνική χειραφέτηση». Ωστόσο, είναι ακόμη ανεπαρκής για μια συνεκτική, μετωπική, πολιτική και εκλογική συμμαχία με αξιώσεις, την οποία εμείς επιδιώκουμε. Εξαιρετικά αδύναμη είναι η σύνδεση και πολιτική προοπτική των αγώνων, το γενικό πολιτικό σχέδιο, η αντιφατική και μη σαφής εκτίμηση για τη ΓΣΕΕ, το ΠΑΜΕ και την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού – λαϊκού κινήματος, η αυτοτέλεια στο μαζικό κίνημα από τα μέτωπα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ (ως προϋπόθεση για την κοινή δράση), η εντελώς γενικόλογη επαναστατική και κυρίως η σοσιαλιστική – κομμουνιστική προοπτική. Στο ζήτημα της ΕΕ περιορίζεται σε μια «γραμμή σύγκρουσης». Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, είναι οι αποκλίνουσες και συχνά συγκρουόμενες πρακτικές με την ΕΝΑΝΤΙΑ και κυρίως με το ΣΕΚ (π.χ., κοινή συγκέντρωση ΕΝΑΝΤΙΑ με ΣΥΡΙΖΑ κατά της Ευρωσυνθήκης, συγκρουόμενες πρακτικές με ΣΕΚ στο αντιπολεμικό μέτωπο, με ΑΡΑΣ και ΣΕΚ στη στάση απέναντι στη ΓΣΕΕ κλπ). Το ΝΑΡ, πάντα μέσω του ΜΕΡΑ, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τα θετικά βήματα, να διευκρινίσει τις διαφορές, να εξαντλήσει τις δυνατότητες για μια μετωπική, πολιτική – εκλογική συμμαχία με την ΕΝΑΝΤΙΑ, στη βάση όσων έχουν παρατεθεί και με τον αναγκαίο σεβασμό και κριτική στις απόψεις της.
Ε.4.4. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες δυνατότητες για εκλογική – πολιτική συμμαχία με την ΟΚΔΕ και την Κομμουνιστική Ανανέωση, τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσουμε από κοινού και θετικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν με την Οργάνωση Κομμουνιστική Ανασύνταξη.
Ε.4.5. Το ΝΑΡ απευθύνει για διάλογο την πρότασή του και προς το ΚΚΕ (μ-λ) και το ΜΛ ΚΚΕ. Δεν θεωρεί προωθητική, για τις ανάγκες του εργατικού και λαϊκού κινήματος, για τη συσπείρωση πρωτοπόρων αντικαπιταλιστικών, αντιιμπεριαλιστικών και επαναστατικών κομμουνιστικών δυνάμεων, την απόρριψη κάθε μετωπικής συνεργασίας από το ΜΛ ΚΚΕ. Όπως επίσης, πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστή η γραμμή της αποχής από τις ευρωεκλογές την οποία ακολουθεί το ΚΚΕ (μ-λ), Είναι προφανές ότι με τις δυνάμεις αυτές υπερισχύουν, σε αυτή τη φάση, οι δυσκολίες για μια πολιτική – εκλογική μετωπική συσπείρωση στις ευρωεκλογές. Ωστόσο, το ΝΑΡ και το ΜΕΡΑ μπορούν και πρέπει να έρθουν σε επαφή ειδικά με το ΚΚΕ (μ-λ), αξιοποιώντας θετικές πλευρές της πολιτικής του, για τη συμβολή του σε άλλες πολιτικές - εκλογικές μάχες στις οποίες συμμετέχει. Σε κάθε περίπτωση, και οι δυο οργανώσεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας αντικαπιταλιστικής αντιιμπεριαλιστικής κίνησης κατά της ΕΕ, της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης και της Νέας Τάξης.
Ε.4.6. Κοινωνοί της πολιτικής και της εκλογικής πρότασης για την πάλη κατά της ΕΕ μπορούν να γίνουν αγωνιστές και τμήματα της βάσης του ΚΚΕ, αγωνιστές, αλλά και συγκεκριμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν αντιιμπεριαλιστικές θέσεις κατά της ΕΕ και δεν διατηρούν μεταρρυθμιστικές αυταπάτες, όπως η ΚΟΕ.Βέβαια, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα μετωπικά πολιτικά σχήματα των ΚΚΕ και ΣΥΝ αποκτά απαγορευτική διάσταση για μια συνολική πολιτική και εκλογική συνεργασία.
Ε.4.7. Με βάση το περιεχόμενο και την τακτική σε εθνικό επίπεδο, απευθυνόμαστε και σε οργανώσεις και αγωνιστές άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Ντίτφουρτ, Φεράντο, Γκριζολία κ.α). Η στάση μας απέναντι στην πρόταση της Επαναστατικής Κομμουνιστικής Λίγκας συνδυάζει την κοινή δράση σε μέτωπα για την ανατροπή της επίθεσης της ΕΕ, στο διάλογο για την κομμουνιστική επαναθεμελίωση και για έναν διεθνιστικό πόλο - μέτωπο της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς, αλλά η διαφορετική εκτίμησή μας για το χαρακτήρα της ΕΕ, καθώς και οι διαφορετικές θέσεις μας για αυτήν, δεν επιτρέπουν κοινή κάθοδο στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Η διεθνιστική μας δράση κινείται σε διάκριση και αυτοτέλεια από τα διεθνή μέτωπα του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, του «κομμουνιστικού ρεφορμισμού» (π.χ., διεθνής δράση ΚΚΕ) και του αναρχοκινηματισμού.

1 σχόλιο:

haridimos είπε...

Πάντως η πρόσκληση στο ΚΚΕ μ-λ είναι άνευ ουσίας, αφού έχει πάγια θέση μη συμμετοχής στις Ευρωεκλογές.

Υπάρχει και σχετική αναφορά στο site του κόμματος :
http://www.kkeml.gr/archive/aristera/601_euroekloges.htm

Ένα χαρακτηριστικο κομμάτι :
Για παράδειγμα, η Κ.Ε. του ΚΚΕ κυκλοφόρησε ήδη σχετική Διακήρυξη, «ντοκουμέντο–όπλο για κάθε κομμουνιστή, για κάθε εργαζόμενο, στην αντιπαράθεση με την πολιτική του κεφαλαίου και μπροστά στις ευρωεκλογές του Ιούνη του 2009», όπως τη χαρακτηρίζει ο κυριακάτικος «Ρ» της 6/7!
Ανάλογα, η ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ –όταν δεν ζητά από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να «αναλάβουν τις ευθύνες τους για την κρίση του πολιτικού συστήματος»- ρυθμίζει τις εσωτερικές της ισορροπίες για να εξορμήσει και αυτή στη «μεγάλη μάχη». Ενώ, η ΕΝΑΝΤΙΑ, διαυγέστερη και πιο συνεπής από όλους, κυκλοφόρησε ήδη από την 1η Μάη (!!!) «ριζοσπαστική πρόταση» για ψηφοδέλτιο «ανάληψης των ευθυνών» και «ανταπόκρισης στις προκλήσεις» που μας θέτει αυτή η «σπουδαία σύγκρουση». Και είναι –δυστυχώς- βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα πυκνώνει και θα δυναμώνει καθημερινά αυτή η εκλογική και εκλογικίστικη παραζάλη στο όνομα των πιο μεγάλων και σοβαρών καθηκόντων