Σάββατο, Νοεμβρίου 02, 2013

Η ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ, ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ, Ω ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ


Ενώ η συζήτηση για τη συμπόρευση των αριστερών δυνάμεων δίνει και παίρνει τις τελευταίες μέρες (διαβάστε και ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΜΩΣ..) σήμερα συνεδριάζει το Πανελλαδικό Συντονιστικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που σύμφωνα με το οργανωτικό

10. Το Πανελλαδικό Συντονιστικό αποτελείται από 101 μέλη, συγκαλείται τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο και εκτάκτως για σοβαρά πολιτικά ζητήματα, και εκτιμά την περίοδο, συμβάλλει στην πολιτική δράση και την πανελλαδικοποίηση της παρέμβασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές στα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε συγκεκριμένο και δημοσιοποιημένο τόπο και χρόνο και με ορισμένη και ανακοινωμένη θεματολογία. Από τα 101 μέλη του Πανελλαδικού Συντονιστικού τα 21 είναι αυτά της ΚΣΕ και τα υπόλοιπα 80 εκλέγονται από την Συνδιάσκεψη. Επιδιώκεται η εναλλαγή και η ανανέωση των οργάνων. Το 1/3 των μελών οργάνου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου.
Η συνεδρίαση μπορεί να είναι ανοιχτή, μόνο που ανακοίνωση για τον τόπο και χρόνο εδέησε να κυκλοφορήσει μόλις μερικές ώρες πριν, ενώ για ορισμένη-ανακοινωμένη θεματολογία ούτε κουβέντα.. Θεωρητικά θα υπήρχε και εισήγηση της ΚΣΕ τουλάχιστον 15 μέρες πριν, ώστε να συζητηθεί στις τοπικές στο ενδιάμεσο διάστημα, όμως με τα γνωστά προβλήματα που ταλανίζουν δεκαετίες το χώρο δεν βγήκε ποτέ.. Ελπίζουμε τουλάχιστον να βγει απόφαση του ΠΣΟ ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: