Δευτέρα, Φεβρουαρίου 28, 2011

Πως περνάμε τα διόδια μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
http://epitropesdiodiastop.blogspot.com/2011/02/blog-post_8331.html

Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

Επί πιστώσει απόδειξη που
έχει εκδοθεί από την Νέα Οδό.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι:
α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα.
Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;
Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;
Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;
Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;
Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;
Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;
Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;
Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;
Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.

Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στο site www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com

Κυριακή, Φεβρουαρίου 27, 2011

ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟΜε αρκετή επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το διήμερο διαλόγου για την κρίση που διοργάνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Πάντειο. Προσωπικά πέρασα μόνο την Παρασκευή για λίγη ώρα , κι επειδή δεν είχα ψηφιακή μηχανή μαζί δεν τράβηξα φωτογραφίες με καλή ποιότητα και είναι ο βασικός λόγος που δεν είχα ανεβάσει κάτι σχετικό μέχρι τώρα - συν το ότι δεν είχα βρει και αρκετό υλικό αλλού .

Έχει ανέβει μέχρι τώρα ένα βίντεο από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αφορά την πρώτη συζήτηση του Σαββάτου, καθώς κι ένααπό τη δεύτερη συζήτησή του Σαββάτου
και από το narnet μια φωτογραφία από την δεύτερη συζήτηση του Σαββάτου


Μέχρι να ανέβουν (ελπίζω) και τα υπόλοιπα καλό είναι να δει κανείς τα βίντεο από την εκδήλωση/συζήτηση που έκανε η ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου στις 30 Γενάρη .
Πέμπτη, Φεβρουαρίου 24, 2011

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.

Σήμερα το απόγευμα αντιπροσωπεία μελών του αθλητικού σωματείου της ερασιτεχνικής ΑΕΚ με πρωτοβουλία 3 μελών του ΔΣ (Τσόγκα Θανάση, Χαρίδημου Μανουσάκη και Τζούλιου Συναδινού) παραβρέθηκε στο μέγαρο Υπατεία κοντά στους απεργούς μετανάστες και παρέδωσε ψήφισμα αλληλεγγύης που υπογράφουν 40 μέλη του σωματείου. Επίσης παραδώσαμε διάφορα χρήσιμα ήδη ανάγκης για τους απεργούς. Η κατάστασή τους γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ελπίζουμε στη δικαίωσή τους και να αποφύγουμε τα χειρότερα για την υγεία και τη ζωή τους.

Ακολουθεί το κείμενο-ανοιχτό ψήφισμα


ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 3 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕΚ


Ο αγώνας των 300 μεταναστών που κάνουν απεργία πείνας για το δικαίωμα στην προσωπική αξιοπρέπεια, στην εργασία και στο να ορίζουν την ίδια τη ζωή τους, μας συγκινεί ιδιαίτερα, ως μέλη της ΑΕΚ, αφού εγείρει μνήμες που παραπέμπουν στη διαδρομή των ξεριζωμένων ιδρυτών του αθλητικού σωματείου μας, της ΑΕΚ και χιλιάδων άλλων συμπατριωτών μας:

Πρόσφυγες κυνηγημένοι και ξεριζωμένοι εξ αιτίας των πολέμων και των εθνικών εκκαθαρίσεων, αργότερα μετανάστες με την ελπίδα να επιβιώσουν, να ξεφύγουν από τη φτώχεια ή τις κοινωνικές και πολιτικές διώξεις, έγιναν κι αυτοί θύματα μιας άγριας εκμετάλλευσης, πάνω στην οποία χτίστηκε ο σημερινός πλούτος των λεγόμενων «ανεπτυγμένων» χωρών.

Μετά από τόσες δεκαετίες, κι όμως: ενώνουν τόσα, εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων που ίδρυσαν την ΑΕΚ με τους 300 μαχόμενους απεργούς πείνας, που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στερούνται τα στοιχειώδη νομιμοποιητικά έγγραφα, όχι με δική τους ευθύνη αλλά λόγω της συνθήκης «Δουβλίνο 2», με αποτέλεσμα είτε να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, είτε να στερούνται τα βασικότερα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι είναι μακρόχρονα εργαζόμενοι στη χώρα και τους κατακλέβουν τα ένσημα εργασίας. Συμβάλλουν εξίσου στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας ταμείων. Οι μετανάστες που ζουν στη χώρα μας αποτέλεσαν και αποτελούν - όπως και οι «δικοί» μας στο παρελθόν-, έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε η όποια ανάπτυξή της.

Ως μέλη του σωματείου Α.Ε.Κ, ενός σωματείου που εκφράζει ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν έχουν υποστεί τα πάνδεινα, και ιστορικά είναι μπολιασμένο με την ευαισθησία σε θέματα πανανθρώπινης αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ειρήνης και δημοκρατίας, εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα των μεταναστών - απεργών πείνας. Έναν αγώνα για αξιοπρεπή ζωή και για το αυτονόητο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων, της εργασίας κάτω από ανθρώπινους όρους, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη επιβάλλει να παρθούν άμεσα μέτρα προς αυτή τη κατεύθυνση.

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 23, 2011

ΑΠΕΡΓΙΑ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ / ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ κ.α.
Εξαιρετικά μαζικές ήταν και οι σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις τόσο του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια, όσο και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων στο Μουσείο . Και φυσικά αποδείχθηκε για πολλοστή φορά, πως όσο πιο μαζική είναι η συμμετοχή του κόσμου, τόσο πιο μεγάλη είναι η ένταση με την οποία καταστέλλονται από τους ...λειτουργούς του υπουργείου προστασίας του πολίτη (αν μιλάμε για Οργουελικό newspeak μιλάμε για ορισμό..)

Αυτή τη φορά δεν κόπηκε η πορεία στην Πατησίων, όπως είχε γίνει πέρσι τέτοιο καιρό, παρά το γεγονος πως η Στουρνάρα (και τα Εξάρχεια γενικότερα) ήταν τιγκαρισμένη από ένστολους που φορούσαν την γνωστή πολιτική περιβολή, αλλά στην Πλατεία Συντάγματος.. (*1)

Οταν άρχισαν τα πρώτα μπλοκ να παίρνουν θέσεις καταλαμβάνοντας την πλατεία, δίνοντας το στίγμα για παραμονή στο χώρο και όχι την καθιερωμένη παρέλαση, και πέρασαν τα κομμάτια της ΓΣΕΕ που δεν είχαν προλάβει να μπουν εντελώς μπροστά στην πορεία με τις γνωστές κυκλωτικές κινήσεις από την Γ' Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η ...χημειοθεραπεία στην οποία υποβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτών ...

Η πορεία ανασυντάχθηκε, επέστρεψαν πολλοί διαδηλωτές στο Σύνταγμα, υπήρχε η θέληση για παραμονή αλλά δεν ευοδώθηκε και λόγω της μικρής αναλογικά συμμετοχής (αφού οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει για πολλούς και ποικίλλους λόγους) και λόγω των δυνάμεων καταστολής που δεν ήταν διατεθειμένες να τους αφήσουν να παραμείνουν . (*2)

Διαβάστε και από τις αντιγειτονιές
ΑΘΗΝΑ 23-2 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ


Ενα βίντεο από information libre

video από narnet

και από το μπλογκ του Γιώργου Σαρρή που έχει πλάνα και από το ΠΑΜΕΜερικές φωτό της πορείας που τράβηξα, σε slideshow


Φωτογραφίες από τον Μαύρο ΚύκνοΔείτε φωτογραφίες και στο flickr του ΝΑΡ
Διαβάστε και την ανακοίνωσή του ΝΑΡ
Απεργία 23/2: Οργή Λαού-ξεσηκωμός παντού


(*1) ίσως και λόγω καιρού... γιατί από τις 11 μέχρι τις 1-1:30 είχε χειμωνιάτικη λιακάδα και η αμφίεση με τα σκουφάκια δεν ήταν και ότι καλύτερο για να περνάς απαρατήρητος στις μάζες .. Όταν όμως άρχιζε να συννεφιάζει και να ψυχραίνει η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετικά..

(*2) Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό, πως στον δεδομένο χώρο, οι δυνάμεις καταστολής έχουν μετά από τόσα χρόνια σχεδιάσει μια πλειάδα εναλλακτικών σχεδίων δράσης τα οποία και υλοποιούν χρησιμοποιώντας όλο το διαθέσιμο δυναμικό, πεζό ή μηχανοκίνητο . Συνεπώς χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση ... Βέβαια όπως λένε και οι Άγγλοι, "you can't teach an old dog new tricks"

ΑΠΕΡΓΙΑ 23/2 - LIVE ΚΑΛΥΨΗ

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του antistasigr για live online κάλυψη της αυριανής απεργίας μέσω του coveritlive, θα μπορείτε πατώντας στο 'click here' να έχετε διαρκή ενημέρωση για οτι συμβαίνει

Τρίτη, Φεβρουαρίου 22, 2011

ΓΑΠ#2 @ ΒΕΡΟΛΙΝΟΕλαβα το παρακάτω μέσω facebook, σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά την επίσκεψη του Γ Παππανδρέου στο Βερολίνο.

Συνάδελφοι, γράφω αυτό το μήνυμα συγκλονισμένος. Πριν λίγο επέστρεψα από το πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, όπου μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Είμαι συγκλονισμένος από την βιαιότητα των οπαδών του ΠαΣοΚ, την υποκρισία του προέδρου του και την παραπληροφόρηση των ελληνικών ΜΜΕ.

Όπως καταλαβαίνετε, το μήνυμα θα είναι πολιτικό, οπότε ισχύουν τα γνωστά. Όποιος δεν ενδιαφέρεται, ας προσπεράσει.

Την περασμένη Πέμπτη κυκλοφόρησε η είδηση ότι θα έρθει ο Παπανδρέου να μιλήσει με θέμα:  Addressing the Financial Crisis. An Opportunity for Europe. Το Σάββατο το απόγευμα συναντήθηκαν οκτώ ελληνίδες (ή ελληνικής καταγωγής) φοιτήτριες, μέλη της παλιάς Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Βερολίνου του 2008 (που θυμίζω δεν είχε καμία κομματική ταυτότητα ή συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό). Συζήτησαν για μορφές ενδεχόμενης δράσης - έκφρασης δυσαρέσκειας και κατέληξαν στα εξής:

- να τυπώσουν φυλλάδιο, το οποίο θα αναλάμβαναν οι δύο να μοιράζουν έξω από τον χώρο του πανεπιστημίου

- να βγάλουν τρεις διαφορετικές αφίσες και να τις κολλήσουν στις εισόδους και τους διαδρόμους που οδηγούν στην αίθουσα

- να φτιάξουν τρία πανό και να τα σηκώσουν ανά δύο στην διάρκεια της ομιλίας.

Σήμερα το πρωί συναντήθηκαν ξανά για τα πανό και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Τα πανό έγραφαν (στα γερμανικά) τα εξής:

- Παπανδρέου: 20 χρόνια στην εξουσία. Αυτός που προκάλεσε την κρίση, τώρα θα μας σώσει απ' αυτήν

- Η κρίση ως ευκαιρία (ήταν ο τίτλος της ομιλίας του): μείωση της φορολογίας κερδών από 24 σε 20% και κατάργηση των συμβάσεων

- Ανεργία νέων: Τυνισία 30% - Ελλάδα 30%. Η εξέγερση έρχεται

ΑΠΕΡΓΙΑ 23 ΦΛΕΒΑΡΗΑφίσα της Εφημερίδας Δράση που καλεί στο Μουσείο
  Αφίσα της Επιτροπής Αλληλεγγύης Συνδικαλιστών και Συνδικάτων που καλεί στο Μουσείο .


Ανακοίνωση Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων

Απεργία 23 Φεβρουαρίου: Παλλαϊκός αγώνας διαρκείας. Να τους σταματήσουμε τώρα !Ανακοίνωση Ταξικής Πορείας :

Μαζικά στην απεργία στις 23 Φλεβάρη!
ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ!
ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ!
Ανακοίνωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ :
Απεργία 23 Φεβρουαρίου: Παλλαϊκός Ξεσηκωμός! 

Ανακοίνωση του ΝΑΡ :

Πανεργατική Απεργία 23/2: να συναντηθούν οι αγώνες και η οργή σε ένα μεγάλο ποτάμι ανατροπής


ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΚ, ΝΑΡ

Τις προηγούμενες μέρες έγινε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Δείτε video με εκτεταμένα αποσπάσματα από την ομάδα Information Libre


αλλά και η Συνδιάσκεψη της Οργάνωσης Αθήνας του ΝΑΡ
Διαβάστε περισσότερα από το site του ΝΑΡ

Πραγματοποιήθηκε η Συνδιάσκεψη της Οργάνωσης Αθήνας του ΝΑΡ

Κυριακή, Φεβρουαρίου 20, 2011

ΔΕ ΜΑΣ ΧΕΖΕΙΣ ΡΕ ΝΤΑΛΑΡΑ ;


Να έχεις πιει την πίκρα της τραγικής εμφάνισης στα Ιλίσια που φέρνει το ιστορικότερο τμήμα της ομάδας σου φάτσα-κάρτα με τη χειρότερη στιγμή της ύπαρξής του...
Να πηγαίνεις στο περίπτερο, να παίρνεις την Καθημερινή μόνο και μόνο επειδή έχει το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και σήμερα είχε το 'Άξιον Εστί' σε ποίηση του αείμνηστου Οδυσσέα Ελύτη, με ερμηνευτή τον αείμνηστο Γρηγόρη Μπιθικώτση και αφηγητή τον αείμνηστο Μάνο Κατράκη...
Να ανοίγεις το cd και να βλέπεις τα σωστά στοιχεία στη θήκη ...

ΑΛΛΑ
Να το βάζεις στο player και να διαπιστώνεις πως δεν είναι η εκτέλεση που λένε ότι έχει, αλλά η μεταγενέστερη με τον Γιώργο Νταλάρα...

Ε ΟΧΙ, ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΑΙ...


just for the record..
Την Κυριακή 20/2 δωρεάν με την «Καθημερινή» κυκλοφορεί το δεύτερο cd της μουσικής συλλογής του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Αξιον Εστί». Η σειρά περιλαμβάνει είκοσι δίσκους, στις αυθεντικές τους ηχογραφήσεις, από το 1958 έως το 1984η νταλαροεκτέλεση όμως είναι του 1988...


Ακούστε και τη γνωστή ατάκα για τον Νταλάρα από τον δίσκο του Χάρρυ Κλυνν, 'Έθνος Ανάδελφον' το 1985..
1985 - Έθνος ανάδελφον / Ο κύριος Θώδης


UPDATE :
Μετά από σχεδόν ένα 48ωρο, εδέησε να απαντήσει επίσημα η Καθημερινή..
Μίκης Θεοδωράκης - Άξιον Εστί (19:19)
Μίκης Θεοδωράκης - Άξιον Εστί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο δαίμων του τυπογραφείου δεν χτυπάει μόνο στο χαρτί, αλλά και στην αναπαραγωγή των CD.

Και από όλες τις ιστορικές ηχογραφήσεις του Μίκη Θεοδωράκη στο αρχείο της MINOS EMI, ο δαίμων χτύπησε το «Άξιον εστί».

Την Κυριακή 20/02 σε μέρος του τιράζ δόθηκε εκ παραδρομής η ζωντανή ηχογράφηση του έργου από το Ωδείον Ηρώδου Αττικού, με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα, αντί για την προγραμματισμένη πρώτη εκτέλεση με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Ζητάμε συγνώμη για το λάθος αυτό, από τους αναγνώστες, από την οικογένεια του Γρηγόρη Μπιθικώτση και από τον Γιώργο Νταλάρα.

Την Κυριακή 27/02, μαζί με την «Πολιτεία Α+Β», θα δοθεί και η πρώτη εκτέλεση του «Άξιον Εστί», όπως είχε προγραμματιστεί.

Η ζωντανή ηχογράφηση θα κυκλοφορήσει σε μελλοντική έκδοση.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σάββατο, Φεβρουαρίου 19, 2011

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ - ΑΠΕΡΓΙΑ 23/2       ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
            
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΣΤΙΣ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΙΣ 10.30
Παλλαϊκός αγώνας διαρκείας
Να τους σταματήσουμε τώρα !

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες,
Ο κόσμος της δουλειάς βρίσκεται αντιμέτωπος με την αντιδραστικότερη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών. Αν δεν τους σταματήσουμε η επίθεση της κυβέρνησης και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ δεν θα έχει τέλος. Είναι απόλυτη ταξική επιλογή αλλά και μονόδρομος για τη διέξοδο του κεφαλαίου από την κρίση. Για τα κέρδη, το ευρώ και τους τοκογλύφους θυσιάζουν εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, εντείνουν τους ρυθμούς εκμετάλλευσης. Γι’ αυτό φέρνουν το νέο αντιδραστικό Σύμφωνο Σταθερότητας στην ΕΕ (στα πρότυπα του προγράμματος Μέρκελ – Σαρκοζί) με διαρκή λιτότητα, σύνδεση μισθών με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης, πανευρωπαϊκό ελάχιστο όριο ελλειμμάτων δηλ. σχεδόν μηδενισμό των δημόσιων παροχών! Γι’ αυτό φέρνουν διαρκώς νέα μνημόνια. Γι’ αυτό ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία της χώρας, σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ στους Έλληνες και ξένους «επενδυτές». Γι’ αυτό συνεχίζουν να επιδοτούν ξεδιάντροπα τους μεγαλοεργολάβους, τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες, ενώ ρημάζουν το λαό στη φτώχεια, τη φορομπηξία και τις τεράστιες αυξήσεις σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Γι’ αυτό διαλύουν και εμπορευματοποιούν τις συγκοινωνίες, τη δημόσια υγεία και παιδεία, συντρίβουν όλες τις κοινωνικές παροχές. Γι’ αυτό νομοθετούν διατάγματα ντε φάκτο μείωσης μισθών και διάλυσης Συλλογικών Συμβάσεων. Γι αυτό εκβιάζουν για ατομικές συμβάσεις υποταγής. Γι αυτό καταργούν τα δημοκρατικά δικαιώματα, ποινικοποιούν τους αγώνες εντείνουν την καταστολή και την ανοιχτή προβοκάτσια.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες,
Δεκάδες χιλιάδες φτάνουν οι απολύσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες οι άνεργοι. Συμβασιούχοι με 10 και 20 χρόνια δουλειάς πετιούνται στο δρόμο. Η μαύρη και ελαστική εργασία έχει γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη για τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Απέναντι σε αυτήν την προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, απαιτείται κοινό μέτωπο όλων των εργαζομένων. Σε αυτό τον ανελέητο κοινωνικό πόλεμο διαρκείας μπορούμε να τους νικήσουμε! Ο κόσμος της δουλειάς μπορεί και πρέπει να σταθεί στο ύψος του!
Οι μικροί και μεγάλοι αγώνες των εργαζόμενων σηματοδοτούν τη δυνατότητα ανατροπής της επίθεσης. Το σύνθημα ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ τάραξε τους πολύβουους δρόμους γύρω από το κατειλημμένο Υπουργείο Υγείας. Απεργοί γιατροί, μαζί με εργαζομένους στις συγκοινωνίες, ένωσαν τις γροθιές τους και δυνάμωσαν την ελπίδα του αγώνα τους. Ήταν ένα σύνθημα καταγγελίας για την κατάργηση των βασικών δημόσιων πυλώνων, και ταυτόχρονα ένα σύνθημα ελπίδας για τις πραγματικές δυνατότητες νικηφόρου διακλαδικού συντονισμού. Τα κινήματα «δεν πληρώνω» επεκτείνονται παρά τις πειθαρχικές διώξεις. Οι εξεγέρσεις τύπου Κερατέας θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Σε αρκετούς χώρους δουλειάς διαμορφώνεται ένα νέο πνεύμα απειθαρχίας, ρήξης και αλληλεγγύης. Σε πολλές χώρες οι διαδηλώσεις, οι βίαιες συγκρούσεις και οι εξεγέρσεις είναι καθημερινό φαινόμενο.
Δεν μας ταιριάζει η μιζέρια και ο κοινωνικός κανιβαλισμός του μνημονίου. Οι δύο γενικές απεργίες της 5/5 και της 15/12 έδειξαν ότι μπορεί να ένα ισχυρό εργατικό μέτωπο ανατροπής με τα πρωτοβάθμια σωματεία, τις γενικές συνελεύσεις και τις επιτροπές αγώνα. Μια τέτοια μάχη δεν μπορεί και δε θέλει να τη δώσει η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που το μόνο που ξέρουν καλά να κάνουν είναι οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες και την κυβέρνηση, διαχειριζόμενη τους όρους χειροτέρευσης της ζωής μας.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες,
Απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα και την κλιμάκωση της επίθεσης, θα απαντήσουμε με δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Με απεργιακό κίνημα διάρκειας και ταξικής αλληλεγγύης. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Να οικοδομήσουμε μέσα στα σωματεία την αγωνιστική ταξική ενότητα των ίδιων των εργαζομένων. Είναι αγώνας επιβίωσης και αξιοπρέπειας για τον κόσμο της δουλειάς. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και τη βαρβαρότητα του κεφαλαίου. Για να ανατρέψουμε το μνημόνιο, να νικήσουμε τη χούντα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.

Ø Με αγώνες διαρκείας να νικήσουμε τη χούντα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.
Ø Για να πάρουν πίσω όλα τα αντεργατικά μέτρα, το «μηχανισμό στήριξης» και το Μνημόνιο.
Ø Για να μην πληρώσει ο λαός το χρέος και την κρίση. Διαγραφή του χρέους - παύση πληρωμών, ανυπακοή και ρήξη με τις συμφωνίες της ΕΕ, την ΕΚΤ και την ΟΝΕ.
Ø Για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, με συλλογικές συμβάσεις και σταθερή εργασία  ώστε να ζούμε αξιοπρεπώς από μια δουλειά.
Ø Για νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων.
Ø Για να μην περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Για να επιστρέψουν τώρα στο δημόσιο όλες οι επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια (ΟΤΕ, λιμάνια, Ολυμπιακή κλπ). Για εθνικοποίηση των τραπεζών, χωρίς αποζημίωση, με εργατικό – κοινωνικό έλεγχο.
Ø Για δημόσιες συγκοινωνίες, δωρεάν παιδεία και υγεία.
Ø Για τα δικαιώματα των ανέργων: επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα που βρίσκονται στην ανεργία ίσο με το βασικό μισθό, χωρίς προϋποθέσεις. Πλήρης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ø Για νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, ίσα δικαιώματα για έλληνες και ξένους εργάτες. Άμεση δικαίωση των 300 απεργών  πείνας μεταναστών.
Ø Για να παγώσουν οι στρατιωτικές δαπάνες, να σταματήσουν εδώ και τώρα οι σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματίες και την Εκκλησία, οι χαριστικές ρυθμίσεις που απάλλαξαν τους εργοδότες από δις ευρώ εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

(το banner είναι από το blog του γορτύνιου)

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 18, 2011

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 25-26/2

-Για την ανατροπή του σφαγείου Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ
-Για την διαγραφή του τοκογλυφικού χρέους
Πάντειο Πανεπιστήμιο Παρασκευή 25 – Σάββατο 26 του Φλεβάρη
Μπροστά στη βαθιά δομική κρίση απροσδιόριστης διάρκειας του καπιταλισμού, που η αντιμετώπισή της από αυτούς που τη δημιούργησαν την κάνει όλο και πιο καταστροφική, με την αξιοποίηση του χρέους ως βασικού εργαλείου για την κλιμάκωση της λεηλασίας του παραγόμενου πλούτου και την οριστική ισοπέδωση κατακτήσεων και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και των λαών από τις τράπεζες και το μεγάλο κεφάλαιο, απ’ την ΟΝΕ – την ΕΕ – το ΔΝΤ και τις Κυβερνήσεις τους – μοναδική διέξοδος και ελπίδα είναι οι αγώνες των ίδιων των εργαζόμενων στον κόσμο και τη χώρα μας, είναι τα μηνύματα της εξέγερσης που στέλνουν στις μέρες μας οι λαοί της Αιγύπτου, της Τυνησίας και άλλων αραβικών χωρών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούμαστε κι’ εμείς, εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ζούμε τη δραματική συρρίκνωση των μισθών μας, απεργοί στις συγκοινωνίες, στους δημόσιους οργανισμούς, στην Υγεία, στην Παιδεία στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις  που βρισκόμαστε στο στόχαστρο του νέου κοινωνικού μεσαίωνα  και της εξαθλίωσης, ελεύθεροι επαγγελματίες που συνθλίβονται από την «απελευθέρωση» της ασυδοσίας των πολυεθνικών, μικροί και μεσαίοι αγρότες που καταστρέφονται απ’ τα καρτέλ των τραπεζιτών και των βιομηχάνων,  κινήματα πολιτικής ανυπακοής «δεν πληρώνω» ενάντια στα αλλεπάλληλα χαράτσια και αλληλεγγύης στους μετανάστες και τους ξένους εργάτες, όλοι εμείς καλούμαστε να προχωρήσουμε στην μόνη διέξοδο που μας απομένει,  με νέα αφετηρία την Πανεργατική Απεργία της 23 του Φλεβάρη, στον Παλλαϊκό Ξεσηκωμό.Ταυτόχρονα όμως για να αποκτήσουν οι αγώνες μας αποτελεσματικότητα και νικηφόρα προοπτική, για να ανατραπεί το Μνημόνιο και το σφαγείο Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, για να φύγει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό σύστημα που τη στηρίζει, για να ανοίξουμε το δρόμο της αντικαπιταλιστικής ανατροπής έχουμε ανάγκη απ’ την ακόμα πιο βαθιά αποκάλυψη των αιτιών της κρίσης, της προγραμματικής μας πρότασης και των στόχων μας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. διοργανώνει την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 του Φλεβάρη Διήμερο Διαλόγου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τη συμμετοχή γνωστών οικονομολόγων, εκπροσώπων και αγωνιστών της Αριστεράς και με το παρακάτω πρόγραμμα :
Παρασκευή 25/2 στις 6.00 μ.μ. : Κρίση του καπιταλισμού και κρίση του χρέους                                                 
Ομιλητές  : Λ. Βατικιώτης, Α. Βούλγαρης, Δ. Θανασούλας, Σ. Κοντογιάννης. Κ. Λαπαβίτσας, Σ. Μαρκέτος, Χ. Μπίστης
Σάββατο 26/2 στις 5.00 μ.μ.: Η ΕΕ και η Αριστερά
Ομιλητές: Ν.Βαλαβάνη, Π. Γκαργκάνας, Δ. Δεσύλλας, Σ. Κουβελάκης, Αλέν Κριβίν, Δ.Σαραφιανός
Σάββατο 26/2 στις 7.00 μ.μ.: Το εργατικό κίνημα και η Αντικαπιταλιστική Προοπτική
Ομιλητές: Θ. Διαβολάκης, Π. Κωσταντίνου, Π. Λαφαζάνης, Χ. Σελιανίτης, Π. Σωτήρης, Α. Χάγιος
 Μετά τις σύντομες τοποθετήσεις των εισηγητών θα υπάρχει χρόνος για διάλογο και συμπεράσματα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 17, 2011

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ΤΕΙ Πειραιά -που παραμένουν απλήρωτοι εδώ κι ένα εξάμηνο κι έχουν ξεκινήσει επίσχεση εργασίας από τα μέσα Ιανουαρίου- έχουν προχωρήσει στην κατάληψη του ιδρύματος από προχθές .

Διαβάστε και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σπουδαστών της ΣΤΕΦ  .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 16, 2011

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 17/2 - ΣΜΤ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Να ανατραπεί το νομοσχέδιο που καταργεί τις ελάχιστες αμοιβές

Συλλαλητήριο Πέμπτη 17/2/2011, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, στις 18:00 από την κατάληψη του ΤΕΕ (Νίκης 4) στη Βουλή.

Στην ολομέλεια της Βουλής εισήχθη σήμερα προς συζήτηση, το νομοσχέδιο που καταργεί τις ελάχιστες αμοιβές για τα ιδιωτικά έργα, που θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, για τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους του κλάδου. Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την οδηγία Μπολκεστάιν και τις ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων (με την ένταση των εξετάσεων και την πιστοποίηση), θα μειώσουν κι άλλο το εισόδημα των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών και θα προωθήσουν παραπέρα το μοίρασμα της ανεργίας. Η κίνηση αυτή θα ωφελήσει μόνο τις τράπεζες και τις μεγάλες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες. Η «απελευθέρωση» των αμοιβών θα αφήσει τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς έρμαιο στην εκμετάλλευση του εργοληπτικού κεφαλαίου. Θα αποχαλινώσει την επίθεση των εταιρειών, στους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων τεχνικών, αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ, που εργάζονται σε αυτές, για να γίνουν πιο «ανταγωνιστικές».

Η «απελευθέρωση των επαγγελμάτων», αποτελεί εδώ και δυο τουλάχιστον δεκαετίες πάγιο στόχο των δυνάμεων του κεφαλαίου και της ΕΕ, «όρο» της πολιτικής του Μνημονίου. Αποτελεί προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και αδιαπραγμάτευτη πολιτική της επιλογή, ενώ οι ίδιες δεσμεύσεις αποτυπώθηκαν σχεδόν πανομοιότυπα στο πρόγραμμα της ΝΔ. Στην κατεύθυνση της «απελευθέρωσης» οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν προωθήσει αναλάβει ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος (μέσω των οδηγιών της ΕΕ), η ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων και η συγκέντρωση του τεχνικού έργου σε λίγους κατασκευαστικούς ομίλους. Η πολιτική αυτή δεν έφερε τίποτε θετικό για τους εργαζόμενους μηχανικούς και για τους χρήστες των έργων, αντίθετα αποτέλεσε σημαντικό μοχλό για τη δραματική χειροτέρευση της θέσης των πρώτων και την καταλήστευση από τις μεγάλες κατασκευαστικές των λαϊκών στρωμάτων, που πληρώνουν τριπλά για την κατασκευή των έργων (πχ διόδια). Οι νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις θα οδηγήσουν στην παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τεχνικών έργων.

Ο αγώνας στα χέρια των εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και άνεργων μηχανικών

Η ηγεσία του ΤΕΕ σε ρόλο φιλοκυβερνητικού εταίρου, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αντιλαϊκή πολιτική και παζαρεύει με την κυβέρνηση την προώθηση και άλλων όψεων της απελευθέρωσης όπως η πιστοποίηση, οι νέοι νόμοι για τις μελέτες – κατασκευές, το ΜΗΚΙΕ και o KENAK, ενώ προσπαθεί να στρέψει τους εργαζόμενους στο κλάδο σε ρόλο επαίτη του πλαισίου χρηματοδότησης που επιβάλλει η ΕΕ μέσω του ΕΣΠΑ, του ΣΔΙΤ, των fast track κλπ. Την ίδια στιγμή απολύει 120 εργαζόμενους συμβασιούχους που δουλεύουν στο ΤΕΕ.

Αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι και άνεργοι, όλοι μαζί να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, βάζοντας στο στόχαστρο την αντιλαϊκή πολιτική και τα παπαγαλάκια της στον κλάδο. Στην κατεύθυνση αυτή, εργαζόμενοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι μηχανικοί, πραγματοποιούν από 15/2 κατάληψη στο ΤΕΕ, ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης, αλλά στο ρόλο του ΤΕΕ.

Δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους και τον λαό που είναι στον δρόμο ένα χρόνο τώρα, ενάντια στην πολιτική της Κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, που καταργεί κατακτήσεις ενός αιώνα. Ενάντια στην κατάργηση συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, στη μείωση των μισθών στον δημόσιο τομέα, στην κατάργηση των ορίων στις μελέτες δημοσίων έργων, στην αύξηση της ανεργίας, στην κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική ληστεία, την εξάρθρωση και των τελευταίων δημόσιων στηριγμάτων (παιδεία, υγεία συγκοινωνίες). Καλούμε όλους τους συναδέλφους να διαλέξουν την αγωνιστική διέξοδο, στον πόλεμο διαρκείας που κήρυξαν κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, εργοδότες.

Πληρωνόμαστε την δουλειά μας – Δεν την ξεπουλάμε. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς αμοιβές, ώστε να ζούμε αξιοπρεπώς. Η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης συνδέεται άμεσα και με την πάλη ενάντια στη φοροεπιδρομή, με την πάλη ενάντια στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού κ.ά.

Ενάντια στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και στη μείωση των μισθών. Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπείς συμβάσεις.

Καμία απόλυση εργαζομένου στο ΤΕΕ, άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Απαγόρευση των απολύσεων.

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και στις ΣΔΙΤ. Κατάργηση όλων των διοδίων. Δημόσια έργα βελτίωσης και ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, για τις ανάγκες των πολλών, όχι για τα συμφέροντα των λίγων.


--
http://www.somtechnik.gr/
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Γραφεία: Πλατεία Καρύτση 10, ΑΘΗΝΑ, 4oς όροφος,TK:10561,
Τηλ.: 6936760879, 6977806266

Τρίτη, Φεβρουαρίου 15, 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ (17/2) - ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΤην Πέμπτη 17/2/2011, ώρα 12.30 σας καλούμε σε συνέντευξη τύπου που οργανώνουμε στα γραφεία της ΟΛΜΕ, Ερμού και Κορνάρου 1, 6Ος  όροφος.
Η συνέντευξη δίνεται με αφορμή τη μηνυτήρια αναφορά που συνέταξε η ΤΡΑΜ Α.Ε. εναντίον της καμπάνιας μας «ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ» , της κίνησης Μια Πόλη Ανάποδα–Αριστερή Παρέμβαση στους Δρόμους της Νέας Σμύρνης, της Συνέλευσης Λόφου Λαμπράκη και της συλλογικότητας Δεν Πληρώνω Νέας Σμύρνης, αλλά και την τροπολογία της κυβέρνησης για την ποινικοποίηση της μη ακύρωσης εισιτηρίου.
Η μηνυτήρια αναφορά ζητά άσκηση διώξεων γιατί «με σχετικές προσκλήσεις και ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου ή με επικόλληση σχετικών εντύπων στις στάσεις των μέσων ή με ανάρτηση πανό γύρω από τις στάσεις προτρέπουμε τους επιβάτες να αντιδράσουν στις αυξήσεις των εισιτηρίων» και να μη δεχτούν αδιαμαρτύρητα να πληρώνουν για τις συγκοινωνίες που αποτελούν δημόσιο αγαθό.
Η μηνυτήρια αναφορά έχει ξεκάθαρο πολιτικό χαρακτήρα, αφού συνδυάζεται με το σχεδιασμό της κυβέρνησης για ποινικοποίηση της μη καταβολής εισιτήριου και την προπαγάνδα της για να περάσει η πολιτική της με τα μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων και αύξησης του κόστους ζωής.
            Θα παρουσιάσουμε τη μέχρι τώρα δράση μας, στοιχεία για το δίκαιο του στόχου μας για δημόσιες-δωρεάν- ποιοτικές συγκοινωνίες και τη συνέχεια των δράσεων μας.
Στη συνέντευξη τύπου, εκτός από τους δημοσιογράφους, έχουν καλεστεί να παραβρεθούν και να τοποθετηθούν συνδικαλιστές από τα ΜΜΜ, άλλες κινήσεις και πρωτοβουλίες  που κινούνται στην κατεύθυνση της άρνησης πληρωμής των διοδίων και εισιτηρίων, οι συλλογικότητες που έχουν υποστεί διώξεις για το θέμα και νομικοί.  
            Σας περιμένουμε.

Στην καμπάνια μέχρι στιγμής συμμετέχουν οι κινήσεις:
 Αγίας Βαρβάρας Αγωνιστική Κίνηση «Αντι-ΘΕΣΕΙΣ», Αμαρουσίου  Εκτός των Τειχών–Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση, Βύρωνα Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα,
Γλυφάδας Πρωτοβουλία Κατοίκων (ΠΡΩΚΑΤ), Δάφνης-Υμηττού Μαχόμενη Αριστερή Δύναμη Ανατροπής (Μ.ΑΡΙ.Δ.Α), Νέας Ιωνίας, Εκτός Σχεδίου – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση  στη Νέα Ιωνία
Νέας Σμύρνης Μια Πόλη Ανάποδα – Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, Πειραιά, Ανταρσία στο Λιμάνι, Πεντέλης Ανεξάρτητη Κίνηση Αριστερών Πεντέλης,
Περιστερίου Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, Πετρούπολης Ανυπότακτη Πετρούπολη

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 14, 2011

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ LINUX INSIDE

Κυκλοφόρησε στα περίπτερα πριν λίγες μέρες το ελληνικό linux inside.

Διαβάστε περισσότερα στο website του περιοδικού

Το Linux Inside είναι ένα καθαρά ελληνικό, ποιοτικό περιοδικό που ασχολείται αποκλειστικά με το Linux και το ελεύθερο λογισμικό. Απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν και χρησιμοποιούν το Linux, επαγγελματίες και μη. Το περιοδικό είναι διμηνιαίο και εκδίδεται από την εκδοτική εταιρεία Compupress και την ίδια αρχική συντακτική ομάδα με το παλιό «Ελληνικό Linux Format».
Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε όλη τη κοινότητα Linux. Για να το πετύχουμε, παρέχουμε βήμα σε κάθε Έλληνα developer ή χρήστη Linux: σε κάθε τεύχος φιλοξενούμε Έλληνες που συμβάλλουν με τη δουλειά τους στην ανάπτυξη και τη διάδοση του Linux και του ελεύθερου λογισμικού.
Κάθε τεύχος του Linux Inside περιλαμβάνει 100 σελίδες με διεθνή και τοπική ειδησεογραφία για Linux & Open Source, reviews & previews διανομών και εφαρμογών, Tutorials για αρχάριους και προχωρημένους χρήστες, τεχνικά θέματα, ερωτήσεις-απαντήσεις και φυσικά μεγάλα αφιερώματα. Όλα αυτά συνθέτουν το κατάλληλο, κατά τη γνώμη μας, μείγμα ύλης η οποία καλύπτει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη Linux, όποιο γνωστικό επίπεδο κι αν διαθέτει.
Το περιοδικό μας συνοδεύεται από DVD (4 ή 8 GB) στο οποίο παρέχουμε τις πιο πρόσφατες και πλήρεις εκδόσεις των δημοφιλέστερων διανομών Linux, αλλά και εκατοντάδες προγράμματα ανοικτού κώδικα.

Συντακτική Ομάδα & Συνεργάτες
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους μέχρι σήμερα συνεργάτες του Linux Inside.
Αν θέλετε να συνεισφέρετε κι εσείς στο περιοδικό μας με δικά σας άρθρα, μπορείτε! Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τι θέλουμε.


Επικοινωνία
Για να επικοινωνήσετε με τη συντακτική ομάδα ή το Τμήμα Πωλήσεων της Compupress (για διαφημίσεις, κλπ) χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα επικοινωνίας.  
Συνδρομές
Συμπληρώστε την φόρμα συνδρομών με τα στοιχεία σας και επιλέξτε ποιον τύπο συνδρομής επιθυμείτε. Εναλλακτικά, αν προτιμάτε προφορική επικοινωνία, τηλεφωνήστε στο 210-9238672 και ζητήστε το Τμήμα Κυκλοφορίας.

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 11, 2011

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11/2/2011


Αντιπροσωπεία της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής με επικεφαλής τον περιφερειακό σύμβουλο Άγγελο Χάγιο, επισκέφθηκε την Πέμπτη 10/2 τους μετανάστες  - απεργούς πείνας στη «βίλα Υπατία» μαζί με άλλα αντικαπιταλιστικά σχήματα και κινήσεις πόλης. Τα μέλη της αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαν με τους απεργούς πείνας τους εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράσταση στον ηρωικό αγώνα που δίνουν βάζοντας ως υποθήκη την ίδια τους της ζωή για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή από την πρώτη μέρα της απεργίας πείνας στάθηκε στο πλευρό των μεταναστών και συνεχίζει να το κάνει και να δίνει αυτή τη μάχη τόσο στο περιφερειακό συμβούλιο , όσο και ευρύτερα στην κοινωνία με όρους υλικής και πολιτικής αλληλεγγύης. Θεωρεί ότι ο αγώνας των μεταναστών για νομιμοποίηση είναι αγώνας όλων εργαζομένων, ελλήνων και μεταναστών και απαιτεί απ’ όλες τις δυνάμεις που συμμετέχουν στο περιφερειακό συμβούλιο να πάρουν ξεκάθαρα θέση. Οι μετανάστες αποτελούν οργανικό τμήμα του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας και δικαιούνται ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Η νομιμοποίησή τους και η χορήγηση πολιτικού ασύλου στους πρόσφυγες συνιστούν την μοναδική ασπίδα προστασίας απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και την αυθαιρεσία των αστυνομικών αρχών. Απέναντι στις αντεργατικές και αντιμεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης του Μνημονίου προτάσσει τον κοινό αγώνα όλων των λαϊκών στρωμάτων, την ενότητα ελλήνων και μεταναστών.

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 10, 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - 14/2


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9/2/2011

Το συνεχιζόμενο όργιο καταστολής της κυβέρνησης εναντίον του αγώνα των κατοίκων της Κερατέας κάνει όλο και μεγαλύτερη την ανάγκη της αλληλεγγύης όλων μας σε αυτόν τον αγώνα. Οι οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς που διοργάνωσαν την διαδήλωση στην Κερατέα στις 16/01, διοργανώνουν εκδήλωση- συζήτηση, την Δευτέρα 14/02, στις 7 μ.μ, στην αίθουσα του συλλόγου τραπεζοϋπαλλήλων Σίνα 16, με θέμα τους αγώνες των κατοίκων ενάντια στους ΧΥΤΑ και ομιλητές από τα συντονιστικά και τις επιτροπές αγώνα Κερατέας, Γραμματικού, Λευκίμμης.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΕΞΩ ΤΑ ΜΑΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

ΑΚΟΑ, ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α, ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, Δίκτυο για τα Πολιτικά και

Κοινωνικά Δικαιώματα, ΕΕΚ, ΚΚΕ(μ-λ), ΚΟΕ, Κόκκινο, Κομμουνιστική

Ανανέωση, Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής, ΝΑΡ, ν.ΚΑ,

Νεολαία Συνασπισμού, Ξεκίνημα, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, ΣΕΚ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ

Δείτε ένα βίντεο από τη χθεσινή συναυλία αλληλεγγύης στους 300 μετανάστες απεργούς πείνας . Είναι τραβηγμένο από informationlibre

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 09, 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΣΜΤ -8/2ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Τρίτη 8/2/2011
ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του ΔΝΤ, της ΕΕ και των εργοδοτών, αφού πρώτα μας εξαθλίωσε με μειώσεις στους μισθούς, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, με τη μετατροπή των συντάξεων σε επιδόματα φτώχειας, προχωρά στην εξάρθρωση των τελευταίων δημόσιων στηριγμάτων. Έχει εξάλλου την ανοιχτή συμπαράταξη της Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ.
Η «Ιερή Συμμαχία του Μνημονίου», κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ, αποφασίζει για συγχωνεύσεις-καταργήσεις οργανισμών Υγείας, σχολείων και συγκοινωνιακών φορέων. Μεταφέρουν όλο το κόστος λειτουργίας στο λαό και το ονομάζουν εξυγίανση. Εισιτήριο στα νοσοκομεία και χρέωση ανά εξέταση, αύξηση στα εισιτήρια για τις μετακινήσεις, αύξηση στα δημοτικά τέλη για χρηματοδότηση των σχολείων από τους Καλλικρατικούς δήμους.
Μειώνουν τους ήδη μειωμένους από την ακρίβεια και τις περικοπές, μισθούς, επιδεινώνουν τις εργασιακές σχέσεις προωθώντας τις ατομικές συμβάσεις και την περιοδική-ελαστική εργασία. Σύμμαχοί τους οι καναλάρχες, οι μεγαλοεκδότες και ο υποταγμένος εργοδοτικός συνδικαλισμός των ηγεσιών στη ΓΣΕΕ και στην ΑΔΕΔΥ.
Η πολιτική αυτή είναι απόλυτη ταξική επιλογή αλλά και μονόδρομος για τη διέξοδο του κεφαλαίου από την κρίση. Γι αυτό θυσιάζουν εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, εντείνουν τους ρυθμούς εκμετάλλευσης. Διακηρύσσοντας ωμά ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου εξαρτάται απόλυτα από την παραπέρα συμπίεση της εργατικής δύναμης, η σύνοδος κορυφής της ΕΕ κατέληξε σ' ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση και εφαρμογή του λεγόμενου «Σύμφωνου ανταγωνιστικότητας» που προβλέπει διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, ισόβια λιτότητα και φτώχεια για τους εργαζόμενους.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Τίποτα δε θέλουν να αφήσουν όρθιο και στον ιδιωτικό τομέα, μετά το σφαγιασμό του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων. Με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, νομοθετικές και πολιτικές, η κυβέρνηση και η τρόικα διαλύει τις συμβάσεις, χτυπά μισθούς και δικαιώματα, ενισχύει την εργοδοτική αδιαλλαξία, αμφισβητεί όχι μόνο το εισόδημα αλλά και το σύνολο των όρων και των συνθηκών εργασίας που καλύπτονται απ' αυτές. Κυβέρνηση και τρόικα συμφωνούν στη λήψη και νέων μέρων, ώστε να επιταχυνθούν οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις και το ευέλικτο ωράριο.
Στους χώρους δουλειάς, η πίεση που ασκεί η εργοδοσία είναι αφόρητη, εκβιάζοντας, τρομοκρατώντας και απολύοντας, προκειμένου να περάσει τα σχέδιά της. Η κατάσταση είναι ίδια κι απαράλλακτη παντού. Από την Ιντρακόμ, και τα ΜΜΕ μέχρι τα εργοτάξια και τα εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μέρα πληθαίνουν οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε απευθείας περικοπές μέσω ατομικών συμβάσεων και σε εκ περιτροπής εργασία. Στον κλάδο μας πληθαίνουν οι καταγγελίες εργαζομένων για μειώσεις μισθών και εργοδοτικούς εκβιασμούς, όταν την ίδια στιγμή το ωράριο στα εργοτάξια παραμένει στις 10 ώρες και πάνω.
«Όλα γίνονται για να σωθούν οι θέσεις εργασίας», λένε, αλλά αυτό είναι εντελώς ψευδεπίγραφο, καθώς βασική συνέπεια της πολιτικής τους είναι η εφιαλτική αύξηση των απολύσεων και της ανεργίας, ειδικά για τους νέους. Τα ποσοστά είναι τρομακτικά. Τα στοιχεία μιλούν για 16%, χωρίς να υπολογίζονται οι νέοι που αναζητούν για πρώτη φορά δουλειά, οι εργαζόμενοι της μαύρης εργασίας, οι μισοεργαζόμενοι-μισοάνεργοι, οι εποχικοί, οι εργαζόμενοι με το κομμάτι. Τα όρια ανάμεσα στην εργασία και την ανεργία γίνονται όλο και περισσότερο ασαφή.
Για μία ακόμα φορά, μας λένε ότι οι απολύσεις και η ανεργία είναι θέμα οργάνωσης της εργασίας, ότι “περισσεύουν” πολλοί λόγω κρίσης και άρα, η μερική, η διευθετούμενη, η ελαστική εργασία μπορεί να λύνει το θέμα της ανεργίας και να συγκρατήσει τις απολύσεις. Αξιοποιούν και βαθαίνουν τη διαίρεση των εργαζομένων για περισσότερη ελαστική εργασία και εύκολες, γρήγορες και «αναίμακτες» απολύσεις.