Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2011

Συζήτηση για την Άμεση Δημοκρατία στους χώρους δουλειάς


Συζήτηση για την Άμεση Δημοκρατία στους χώρους δουλειάς

Σάββατο, 1 Οκτώβρη, 8:00 μ.μ.

στον Βοτανικό Κήπο Πετρούπολης

Ομιλητές:
Κώστας Χαριτάκης (εφημερίδα ΔΡΑΣΗ)
Παναγιώτης Κούστας (θεματική ομάδα Άμεσης Δημοκρατίας της πλατείας Συντάγματος)

Θα ακολουθήσει γλέντι με ρεμπέτικο συγκρότημα

εργατική εφημερίδα ΔΡΑΣΗ

Για πληροφορίες για τη μετάβαση στο Βοτανικό Κήπο:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΤΕ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Συμμετέχει στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας)
Καταγγελία για την κατάπτυστη συμφωνία στον ΟΤΕ
Οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της  ΟΜΕ – ΟΤΕ, συμφώνησαν με την διοίκηση του ΟΤΕ τη μείωση του ωραρίου και των μισθών κατά 11% για τα επόμενα 3 χρόνια. Πρόκειται για καθαρή ταξική προδοσία.
Σε μια εταιρεία που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις κερδοφορίας, γίνονται πράξη οι επιδιώξεις της εργοδοσίας για μείωση του μισθολογικού κόστους, με την αποδοχή εκ μέρους του υποταγμένου-εργοδοτικού συνδικαλισμού ότι την κρίση θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Πρόκειται για μια συμφωνία - πιλότο για τις άλλες πρώην ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα, κάτω μάλιστα από το ζεστό χειροκρότημα της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ
Η ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ χρησιμοποιείται για δεύτερη φορά σαν προπομπός –η πρώτη ήταν η προδοτική εθελουσία- για την κατεδάφιση των λειψών εργατικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Μιλάνε για το «μικρότερο κακό» και σπέρνουν αυταπάτες. Όμως η απόλυτη ταύτιση με τα συμφέροντα της εργοδοσίας με αντάλλαγμα μία δήθεν τριετή εργασιακή ασφάλεια, ανοίγει κι άλλο τις ορέξεις των γερμανών ιδιοκτητών. Ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό. Σε λίγο καιρό η εργοδοσία θα ζητήσει νέες μειώσεις μισθών, εφεδρείες, απολύσεις κλπ, όπως έκαναν με τις εκβιαστικές 250 απολύσεις της Cosmote, την αύξηση του ωραρίου, την κατάργηση επιδομάτων, με το σπαστό ωράριο στα καταστήματα, το κλείσιμο 280 καταστημάτων κα. Θα ακολουθήσει σωρεία τέτοιων επιχειρησιακών συμβάσεων όπως απαιτεί η κυβέρνηση, η τρόικα και το κεφάλαιο.
Αυτή η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σε ολόκληρο τον κλάδο κυοφορούνται συγχωνεύσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων καταπατούνται με τον πιο βάναυσο τρόπο, χάνονται θέσεις εργασίας. Ο κλάδος αιχμή των νέων τεχνολογιών, με τεράστια κερδοφορία για πάνω από δυο δεκαετίες, προκειμένου να συγκρατήσει και να αναπτύξει τα κέρδη του θυμίζει ολοένα και περισσότερο «γαλέρα», ενώ πετάει στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους από αυτούς που τόσα χρόνια ξεζούμιζε!
Ο εκφοβισμός και τα τρομοκρατικά διλήμματα που θέτουν στους εργαζόμενους, οι δοσίλογοι συνδικαλιστές των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, πρέπει να απαντηθούν με αγωνιστική ταξική ενότητα και αλληλεγγύη. Οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΟΤΕ πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Με συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, να απορρίξουν και να ανατρέψουν την κατάπτυστη συμφωνία. Με τον κοινό αγώνα  όλων των εργαζόμενων στις τηλεπικοινωνίες ενάντια στην αντεργατική επίθεση στον κλάδο. Με παλλαϊκό ξεσηκωμό για να πέσει η χούντα κυβέρνησης-ΕΕ –ΔΝΤ- κεφαλαίου!

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 27, 2011

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ

70 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα (27 Σεπτέμβρη 1941) που σε ένα σπίτι τέρμα Ιπποκράτους, υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου που ήταν η ακόλουθη1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπο της Ελλάδας (ΕΑΜ).
Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ώς και να εργασθή δια την επιτυχίαν των σκοπών του ΕΑΜ.
Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ που περιλαμβάνονται εις το παρόν Ιδρυτικόν.
2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:
α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.
β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν
εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν ίνα ο λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.
γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του, από πάσαν αντιδραστικήν απόπειραν,
ήτις θα τείνη να επιβάλη εις τον λαόν λύσεις αντιθέτους προς τας επιθυμίας του και η εκμηδένισις δι’ όλων των μέσων του ΕΑΜ και των οργάνων που το αποτελούν, πάσης
τοιαύτης αποπείρας.
3. Δια την πραγματοποίησιν των ως άνω σκοπών του το ΕΑΜ θα ασχοληθή:
α) Με όλα τα ζητήματα που απασχολούν καθημερινώς τον Ελληνικόν Λαόν υπό τας συνθήκας της ξενικής κατοχής και με την καθοδήγησιν του αγώνος του Ελληνικού Λαού εις την διεκδίκησιν των πάσης φύσεως αιτημάτων του, καθώς και την αντιμετώπισιν της εις βάρος του ασκούμενης ληστείας από τους ξένους κατακτητάς.
β) Με την διατήρησιν ακμαίου του απελευθερωτικού πνεύματος του Ελληνικού Λαού.
γ) Με την συνεχή αποκάλυψην του ρόλου της σημερινής κυβερνήσεως των προδοτών ή κάθε άλλης αντιστοίχου εις το μέλλον.
δ) Με την εξασφάλισιν κατά το δυνατόν μιας συνεργασίας με τους άλλους λαούς, οι οποίοι αγωνίζονται κατά των δυνάμεων του Άξονος και του συντονισμού του αγώνος του
Ελληνικού Λαού με τον αγώνα των άλλων ως άνω Λαών.
ε) Με την οργάνωσιν των λαϊκών δυνάμεων επί τη βάσει του εσωτερικού οργανισμού-κανονισμού, ο οποίος αποτελεί παράρτημα του παρόντος ιδρυτικού.
στ) Με την ενέργειαν εράνων, είσπραξιν συνδρομών κλπ. από τους Έλληνας πατριώτας προς τον σκοπόν να εξασφαλίση τα αναγκαία δια την διεξαγωγήν του θνικοαπελευθερωτικού
αγώνος μέσα.
4. Τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικόν κόμματα ή τα προσχωρούντα εις αυτό, αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν δι’ όλων των δυνάμεων τον αγώνα του ΕΑΜ και την
πραγματοποίησιν των σκοπών του.
5. Το ΕΑΜ χωρίς να παύση να τείνη εις το να συγκεντρώση πέριξ αυτού ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν δια της συγκεντρώσεως εντός των κόλπων του όλων των οργανώσεων
που εκπροσωπούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον τμήματα του Ελληνικού Λαού, συγκροτείται επί τη βάσει των πλέον αυστηρών συνωμοτικών κανόνων. Τούτο σημαίνει:
α) Ότι τηρείται αυστηρώς μυστική η συμμετοχή των οιωνδήποτε κομμάτων ή οργανώσεων που το αποτελούν ή προσχωρούν εις αυτό.
β) Ότι τα πρόσωπα που αποτελούν την Κεντρικήν του Επιτροπήν, τας κατά τόπους επιτροπάς πόλεων, συνοικισμών, επαγγελμάτων, επιχειρήσεων κλπ. καθώς και τας ομάδας της βάσεως, δεν γίνονται εις ουδένα άλλον γνωστά, πλην των μελών τα οποία
συμμετέχουν εις εκάστην Επιτροπήν.
γ) Ότι το ΕΑΜ διεξάγει συνεχώς και δια παντός μέσου αγώνα εναντίον πάσης παραβάσεως των συνωμοτικών κανόνων και λαμβάνει εκάστοτε τα επιβαλλόμενα μέτρα εναντίον εκείνων,
οίτινες παραβιάζουν τα συνομωτικά μέτρα. Ούτω το ΕΑΜ παρουσιάζεται δημόσια και πάντοτε απρόσωπον και ως απλούς εκφραστής των Εθνικοαπελευθερωτικών επιδιώξεων και
καθοδηγητής των αντιστοίχων αγώνων του Ελληνικού Λαού.
6. Εις ουδένα αντιπρόσωπον κόμματος ή οργανώσεως, με τον οποίον το ΕΑΜ διαπραγματεύεται την προσχώρησιν της οργανώσεώς του ίνα αντιπροσωπευθή εις το ΕΑΜ ανακοινούνται οτιδήποτε σχετικώς με τας οργανώσεις, κόμματα κλπ. άτινα μετέχουν εις το ΕΑΜ προ της ανακοινώσεως εκ μέρους του ως άνω αντιπροσώπου ότι η οργάνωσίς του προσχωρεί εις το ΕΑΜ και ότι αυτός δέχεται να συμμετάσχει εις το αντίστοιχον
όργανον του ΕΑΜ δι’ οπροορίζεται.
7. Μεταξύ των κομμάτων και οργανώσεων αίτινες συνεργάζονται εις το ΕΑΜ διατηρείται δι’ όλον το διάστημα του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος η μεγαλυτέρα αλληλοβοήθεια
και αλληλοϋποστήριξις δια παν ζήτημα το οποίον σχετίζεται με τον γενικόν απελευθερωτικόν αγώνα και τον ειδικώτερον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώνα κάθε χωριστού κόμματος. Επίσης και αι συνεργαζόμεναι ως άνω οργανώσεις χρησιμοποιούν τας
αντιστοίχους επιρροάς των δια την άμβλυσιν κάθε μέτρου που στρέφεται κατά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος από τους εχθρούς του Έθνους, εντοπίους προδότας ή ξένους κατακτητάς.
Εν Αθήναις τη 28η Σεπτεμβρίου 1941
Δια το ΚΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δια το ΣΚΕ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ
Δια την ΕΛΔ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
Δια το Αγρ. Κόμ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Πηγή: ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης 1940-1945
σ.567-568

Διαβάστε και :


-70 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ (από το 'Πόντος & Αριστερά - αναδημοσίευση από τον Δρόμο του Σαββάτου)

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ: Χρειαζόμαστε ένα «νέο ΕΑΜ»; (Εργατική Αλληλεγγύη, 21/9)

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2011

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ


Χρειάστηκαν κάτι παραπάνω από δυο μήνες για να συμφωνηθεί και να δημοσιοποιηθεί η πρόταση του συντονιστικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη συνδιάσκεψη (που φέρεται να έχει δρομολογηθεί για το διήμερο 29-30 Οκτωβρίου).

Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι 'κάλλιο αργά παρά ποτέ' ..

το λινκ από το επίσημο site
Πρόταση του Συντονιστικού για το Οργανωτικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

το κείμενο στο scribd
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΜΤ - ΠΕΜΠΤΗ 29/9


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2011
ΚΤΙΡΙΟ ΓΚΙΝΗ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ΣΤΙΣ 7.30 μμ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
Είναι πλέον περιττό να απαριθμούμε τα πάσης φύσης «αναγκαία» μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τη συναίνεση των ΝΔ και ΛΑΟΣ, μαζί με την τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ). Προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις περίφημες «αγορές» δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους τραπεζίτες και το κεφάλαιο, οδηγούν την κοινωνική πλειοψηφία, όχι μόνο στην πτώχευση και στη χρεοκοπία, αλλά κυριολεκτικά σε φυσική εξόντωση.
Το ανατριχιαστικό όραμα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ «να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο» (!) καθώς και οι δηλώσεις του Βενιζέλου εξαγγέλλοντας τα τελευταία μέτρα στη ΔΕΘ,  πως ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι δυο κολασμένοι μήνες και πως «έχουμε πόλεμο», τα λένε όλα... Πράγματι, η πολιτική κυβέρνησης, τρόικας, κεφαλαίου περνά πάνω από τις ζωές μας.
Η δική μας έμπρακτη απάντηση πρέπει να είναι μόνο μία: ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Η «έκτακτη εισφορά» που καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής μας.
Ø    Έκτακτη εισφορά για όλους τους εργαζόμενους με εισόδημα από 12.000 ευρώ και άνω, από το 2010 και για κάθε χρόνο.
Ø    Τέλος επιτηδεύματος για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εισοδήματος ακόμα και σε αυτούς με μηδενικό. Δηλαδή για όσους η κυβερνήσεις και η εργοδοσία έχουν βαφτίσει με το έτσι θέλω ως «εξωτερικούς συνεργάτες».
Ø    Έκτακτη εισφορά σε όλα τα ακίνητα, η οποία με ισοπεδωτικό τρόπο (μέσω ΔΕΗ) θα επιβαρύνει ακόμα παραπάνω τη λαϊκή κατοικία.
Είμαστε εργαζόμενοι και άνεργοι που έχουμε κάθε δικαίωμα να ορίζουμε τις ζωές μας. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, θέλουμε να έχουμε δωρεάν παιδεία, υγεία, συγκοινωνίες. Σ αυτούς που δεν τους νοιάζει αν θα έχουμε ρεύμα για να μπορούμε να ζήσουμε, αν θα υπάρχουν βιβλία στα σχολεία, αν θα υπάρχει γιατρός στα νοσοκομεία, να τους πούμε ότι δεν θα πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ για να σώσουμε τις τράπεζες. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω για το  χρέος. Όλοι μαζί οργανωμένα και με αλληλεγγύη να αντιταχθούμε έμπρακτα και δυναμικά. Μαζί με όλα τα  σωματεία και τις συλλογικότητες που θέλουν να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, σε συντονισμό για τη συλλογική άρνηση πληρωμής.
 ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!
ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΕ -ΔΝΤ-ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ –ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Δεν τα φάγαμε μαζί, δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε,  δεν πληρώνουμε.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΤ (25/9)

Video από τη χθεσινή κατάληψη του studio της ΝΕΤ από φοιτητές .

δηλώσεις φοιτητώνκαι ένα με το πως καταγράφηκε στο δελτίο της ΝΕΤ

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 22, 2011

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ


Για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει το ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ...
 
Οι οργανώσεις Σπουδάζουσας ΦΜΣ Αθήνας της νΚΑ
διοργανώνουν Λαϊκό-Ρεμπέτικο Γλέντι για την οικονομική ενίσχυση του ΠΡΙΝ
το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ,
στο χώρο πάρκινγκ του τμήματος Μαθηματικών,
στη Σχολή Θετικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
(Λεωφορειακές Γραμμές 608, 230, 220, 221, 235).
 
Καλούμε όλους τους συντρόφους και φίλους να στηρίξουν
αυτή την προσπάθεια για την ενίσχυση του ΠΡΙΝ και την
επιβίωση της εφημερίδας στις σημερινές εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
 
Στους καιρούς της κρίσης, συνδυάζουμε τη διασκέδαση,
με την αναγκαιότητα ανεξάρτητης πολιτικής έκφρασης
της Αντικαπιταλιστικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς μέσα από τις σελίδες του ΠΡΙΝ.


Διαβάστε και :

Mάχη ύπαρξης του Πριν

Υπαρξιακό αγώνα δίνει το Πριν – και την πρώτη καθοριστική για την επιβίωσή του μάχη τη δίνει τώρα το Σεπτέμβρη! Το εννοούμε κυριολεκτικά, με αυστηρό ημερολογιακό προσδιορισμό. Η συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας κρέμεται από μια κλωστή και η κλωστή αυτή είναι βέβαιο ότι θα κοπεί χωρίς τη βοήθεια, την οικονομική βοήθεια των αναγνωστών, φίλων και συντρόφων. Θα το πούμε χωρίς περιστροφές: Το Πριν θα υποχρεωθεί να κλείσει στο τέλος Σεπτέμβρη, αν με τη βοήθειά σας δεν κατορθώσει να καλύψει τα χρέη του που αρχίζουν να δημιουργούνται.


του Γιώργου Δελαστίκ 

Δεν πάει άλλο! Ήρθε η ώρα της ανατροπής!


Έχουν ξεπεράσει πια κάθε όριο. Δεν φτάνει που οδηγούν τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους στην εξαθλίωση, ο Β. Βενιζέλος έφτασε στο σημείο να πει μέσα στη βουλή ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι που «έχουμε τεθεί υπό έλεγχο»! Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα συμφέροντα του κεφαλαίου που εκφράζει, λίγο πριν ανακοινώσει ένα ακόμα σφαγιαστικό πακέτο μέτρων, αισθάνονται υπέροχα με την τρόικα! Ο εξευτελισμός τους έχει γίνει τέλειοςΤην ώρα που η πολιτική τους χρεοκοπεί, που η εργατική οικογένεια οδηγείται στην πτώχευση, η ιερή συμμαχία κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ θέλουν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, για να αποφύγει η χώρα την χρεοκοπία. Στην πραγματικότητα, αυτοί μας οδηγούν σε χρεοκοπία και μάλιστα με τους όρους των τραπεζών και των πολυεθνικών, της ΕΕ και του ΣΕΒ.
Υπάρχει και άλλος δρόμος, είναι ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής ανατροπής για την επιβολή των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού.
Με παύση πληρωμών στους τραπεζίτες και διαγραφή του χρέους, ρήξη και έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο των τραπεζών, των ΔΕΚΟ και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, για ριζική ανακατανομή πλούτου με αύξηση μισθών – συντάξεων – δημόσιων δαπανών (που καλύπτουν ανάγκες και δίνουν δουλειές) και με άγρια φορολόγηση του κεφαλαίου και κτύπημα των κερδών του, για κατάργηση των χρεών ανέργων και φτωχών στις τράπεζες. Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια και το χρέος τους.
Το δρόμο αυτό θα τον ανοίξει ένα ενωτικό πολιτικό μαζικό κίνημα, ένας παλλαϊκός και πανεργατικός ξεσηκωμός, που είναι αναγκαίος εδώ και τώρα! Με απεργίες διαρκείας και πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες, με καταλήψεις (όπως έχουν ήδη ξεκινήσει σε υπουργεία), με μαχητικές διαδηλώσεις, με δημοκρατικό συντονισμό των αγωνιζόμενων κλάδων και συνδικάτων από τα κάτω πέρα από τις γραφειοκρατικές ηγεσίες των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Με τον κοινό αγώνα φοιτητικών καταλήψεων και απεργιών διαρκείας μπορούμε να νικήσουμε!Ήρθε η ώρα για μια λαϊκή εξέγερση, που θα επιβάλλει την ανατροπή της κυβέρνησης του αίσχους, την απελευθέρωση από τα δεσμά ΕΕ – ΔΝΤ - κεφαλαίου, την ήττα του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ. Όλες οι μαχόμενες δυνάμεις της Αριστεράς και του κινήματος πρέπει να συμβάλλουν με την κοινή τους δράση σε ένα πρωτοφανέρωτο κίνημα ανατροπής.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στοχεύοντας στη συνολική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στον αγώνα σήμερα.

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 20, 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣας προωθούμε το δελτίο τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Γλυφάδας ενάντια στο μνημόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της επιτροπής Κατοίκων Γλυφάδας Ενάντια στο μνημόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές
Την Κυριακή 18/9 πραγματοποιήθηκε μαζική και δυναμική συγκέντρωση – πορεία διαμαρτυρίας για το θέμα του παράνομου «υπό σύσταση» νεκροταφείου στην Τερψιθέα Γλυφάδας. Ήταν η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις και τις συκοφαντίες του Δημάρχου Γλυφάδας που κατηγόρησε τους κατοίκους για τραμπούκους, που έβαλε - στην εποχή της εφεδρείας - τους υπάλληλους του δήμου να γυρνάν και να κατεβάζουν πανό και αφίσες της επιτροπής. Είναι ο ίδιος δήμαρχος που δεν έχει κάνει τίποτα για να πρασινίσει το βουνό μας και το μόνο που φύτευσε  είναι ένα νεκροταφείο μέσα στην Α ζώνη προστασίας του Υμηττού, ακριβώς πάνω στις υπό διεκδίκηση εκτάσεις από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ενώ το βουνό «καπνίζει» ακόμα από τις φονικές πυρκαγιές.
Αυτός ο δήμαρχος που αφήνει απλήρωτους για 8 μήνες τους υπάλληλους της δημοτικής επιχείρησης,  δεν μπορεί απ’ την μία να «αγωνίζεται» για το αεροδρόμιο και από την άλλη να είναι ο «πρώτος τη τάξη» καταπατητής. Πρέπει όμως να ξέρει ότι οι κάτοικοι της Τερψιθέας δεν θα αφήσουν το βουνό τους να μετατραπεί σε νεκροταφείο, χωματερή, νέους αυτοκινητόδρομους και οικόπεδα. Θα προασπίσουν την ποιότητα ζωής τους, το δάσος και τον Υμηττό. Θα συντονίσουν την δράση τους με τους κατοίκους των γύρω περιοχών για να γίνει το βουνό πράσινο ξανά, για να γίνει ο χώρος του πρώην αεροδρομίου πάρκο υψηλού πρασίνου, για να ελευθερώσει την παραλία από κάθε είδους συμφέροντα, για να αντισταθεί στην πολιτική Κυβέρνησης – Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ., που θέλει να ξεπουληθεί κάθε σπιθαμή δημόσιας έκτασης και περιουσίας.
Απαιτούμε:
·         Άμεση απομάκρυνση του παράνομου νεκροταφείου
·         Άμεση αναδάσωση των καμένων εκτάσεων
·         Απόλυτη προστασία του Υμηττού
·         Απόσυρση κάθε χρήσης και εγκατάστασης
·         Καμία σκέψη για νέους αυτοκινητόδρομους

ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΘΑ ΦΥΓΕΙ - Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΞΑΝΑ

Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας
ενάντια στο μνημόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές
Τηλέφωνο επικοινωνίας:6936838922

ΣΜΤ : ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
Είναι πλέον περιττό να απαριθμούμε τα πάσης φύσης «αναγκαία» μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τη συναίνεση των ΝΔ και ΛΑΟΣ, μαζί με την τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ). Προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις περίφημες «αγορές» δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους τραπεζίτες και το κεφάλαιο, οδηγούν την κοινωνική πλειοψηφία, όχι μόνο στην πτώχευση και στη χρεοκοπία, αλλά κυριολεκτικά σε φυσική εξόντωση.
Το ανατριχιαστικό όραμα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ «να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο» (!) καθώς και οι δηλώσεις του Βενιζέλου εξαγγέλλοντας τα τελευταία μέτρα στη ΔΕΘ,  πως ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι δυο κολασμένοι μήνες και πως «έχουμε πόλεμο», τα λένε όλα... Πράγματι, η πολιτική κυβέρνησης, τρόικας, κεφαλαίου περνά πάνω από τις ζωές μας.
Η δική μας έμπρακτη απάντηση πρέπει να είναι μόνο μία: ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Η «έκτακτη εισφορά» που καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής μας.
-    Έκτακτη εισφορά για όλους τους εργαζόμενους με εισόδημα από 12.000 ευρώ και άνω, από το 2010 και για κάθε χρόνο.
-    Τέλος επιτηδεύματος για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εισοδήματος ακόμα και σε αυτούς με μηδενικό. Δηλαδή για όσους η κυβερνήσεις και η εργοδοσία έχουν βαφτίσει με το έτσι θέλω ως «εξωτερικούς συνεργάτες».

-    Έκτακτη εισφορά σε όλα τα ακίνητα, η οποία με ισοπεδωτικό τρόπο (μέσω ΔΕΗ) θα επιβαρύνει ακόμα παραπάνω τη λαϊκή κατοικία.
Είμαστε εργαζόμενοι και άνεργοι που έχουμε κάθε δικαίωμα να ορίζουμε τις ζωές μας. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, θέλουμε να έχουμε δωρεάν παιδεία, υγεία, συγκοινωνίες. Σ αυτούς που δεν τους νοιάζει αν θα έχουμε ρεύμα για να μπορούμε να ζήσουμε, αν θα υπάρχουν βιβλία στα σχολεία, αν θα υπάρχει γιατρός στα νοσοκομεία, να τους πούμε ότι δεν θα πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ για να σώσουμε τις τράπεζες. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω για το  χρέος. Όλοι μαζί οργανωμένα και με αλληλεγγύη να αντιταχθούμε έμπρακτα και δυναμικά. Μαζί με όλα τα  σωματεία και τις συλλογικότητες που θέλουν να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, σε συντονισμό για τη συλλογική άρνηση πληρωμής.
 ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!
ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΕ -ΔΝΤ-ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ –ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Δεν τα φάγαμε μαζί, δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε,  δεν πληρώνουμε.
-  Καλούμε στην συγκέντρωση που διοργανώνεται μαζί με σωματεία και άλλους φορείς την Πέμπτη 22 Σεπτέμβρη στις 18:30 έξω από το υπουργείο οικονομικών (ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Καρ. Σερβίας 8) να τους καταθέσουμε μαζικά τα εντάλματα πληρωμής.
-  Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 25 Σεπτέμβρη στις 19:00 στο Σύνταγμα.
-  Για το επόμενο διάστημα και προκειμένου να διευκολυνθεί όποιος συνάδελφος θέλει να έρθει σε επαφή με το σωματείο, τα γραφεία του θα παραμένουν ανοιχτά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη-Πέμπτη,από τις 18.00 έως τις 20.00.