Παρασκευή, Δεκεμβρίου 11, 2015

ΜΑΖΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΜΤ - ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ


Για άλλη μια φορά η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών ήταν και πρώτη δύναμη στις εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, με ποσοστά παραπλήσια των προηγούμενων (και ελαφριά πτώση στο 49% από 49,6% το 2013 και 51% το 2011). Στις έδρες στο ΔΣ είχαμε και πάλι κατανομή 4-2-1 όπως και τις προηγούμενες φορές .Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών ΣΜΤ 2007-2009-2011-2013-2015


2015
ΑΘΗΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΧΑΝΙΑ


ΕΔΡΕΣ
Αριστερη Πρωτοβουλία
567
27
14
14
40
671
49,01%
4
ΕΣΑΚ
359
5
27
30
31
452
33,02%
2
Ριζοσπαστικός Χώρος
213
3
3
1
1
221
16,14%
1
Αγωνιστική Συνεργασία
22
3
0
0
0
25
1,83%
-
Άκυρα - Λευκά
4
2
0
0
2
8


Σύνολο
1165
40
53
45
74
1377

2013
ΑΘΗΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΧΑΝΙΑ


ΕΔΡΕΣ
Αριστερη Πρωτοβουλία
514
15
20
7
21
577
49,61%
4
ΕΣΑΚ
321
6
12
28
26
393
33,79%
2
Ριζοσπαστικός Χώρος
163
5
8
4
0
180
15,48%
1
Αγωνιστική Συνεργασία
13
0
0
0
0
14
1,12%
-
Άκυρα - Λευκά
4
1
3
0
0
5


Σύνολο
1015
27
40
39
47
11682011
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΡΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΧΑΝΙΑ


ΕΔΡΕΣ
Αριστερη Πρωτοβουλία
534
37
5
16
592
51,03%
4
ΕΣΑΚ
319
9
31
14
373
32,16%
2
ΤΡΕΝΑ
64
14
4
3
85
7,33%
1
Αυτόνομη Παρέμβαση
76
4
1
1
82
7,07%
-
Αγωνιστική Συνεργασία
14
0
0
0
14
1,21%
-
Άκυρα - Λευκά
11
3
0
0
14

-
Σύνολο
1010
69
41
34
1160
2009
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΧΑΝΙΑ


ΕΔΡΕΣ
Αριστερη Πρωτοβουλία
542
28
30
8
11
619
52,37%
4
ΕΣΑΚ
322
39
26
16
18
421
35,62%
3
Ένωση Εργαζομένων
60
12
10
4
3
89
7,53%
-
Αυτόνομη Παρέμβαση
25
1
3
0
2
31
2,62%
-
Αγωνιστική Συνεργασία
13
1
0
1
0
15
1,27%
-
Άκυρα-Λευκά
7
0
0
0
0
7


σύνολο
969
81
69
29
34
1182
2007

ΕΔΡΕΣ
Ενωτική Κίνηση
466
51,60%
4
ΕΣΑΚ
359
39,80%
3
Ένωση Εργαζομένων
59
6,50%

Ταξική Πορεία
19
2,10%

Άκυρα-Λευκά
6


Σύνολο
909Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών για το Εργατικό Κέντρο ΑθήναςΗ μαζικότερη συμμετοχή έφερε 2 ακόμα έδρες στο ΕΚΑ, που πήραν ΕΣΑΚ και ΡΧΤ :
7 (Αρ.Πρωτοβουλία), 5 (ΕΣΑΚ), 3 (ΡΧΤ), από 7-4-2 το 2013 και 7-4-1 το 2011 .
Δείτε και
ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΜΤ  (αποτελέσματα 2013)
 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΜΤ - ΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (αποτελέσματα 2011)

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (αποτελέσματα 2009)