Πέμπτη, Ιουλίου 22, 2010

Ανακοίνωση Κομμουνιστικής ΑνανέωσηςΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Σόλωνος 120, τ. κ. 10681,τηλ.: 210 3835356, fax: 210 3835431 E-mail:komman@otenet.gr

Η κυβέρνηση παραβιάζοντας τις προεκλογικές της υποσχέσεις περί δημιουργίας ισχυρού κρατικού πυλώνα, προχωρά στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Υλοποιώντας τις επιταγές του Δ.Ν.Τ. προχωρά στο ξεπούλημα των κρατικών τραπεζών ΑΤΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στη μείωση της έμμεσης κρατικής συμμετοχής στην Εθνική μέσω σχεδιαζόμενης συγχώνευσης της με ιδιωτικές τράπεζες. Ο Σάλλας, διοικητής της Τράπεζας Πειραιώς, με την πρόταση του -που μόνο αφελείς μπορούν να πιστεύουν ότι δεν είχε τη σιωπηρή έγκριση της κυβέρνησης- επιδιώκει να αγοράσει την ΑΤΕ & το ΤΤ με χρήματα που έχει δανειστεί από το ελληνικό δημόσιο. Η τράπεζα Πειραιώς έχει πάρει από το πακέτο στήριξης των τραπεζών 4,6 δις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, 1,3 δις ειδικές ομολογίες, 0,37 δις με την έκδοση προνομιούχων μετοχών και έχει δανειστεί γύρω στα 350 εκ. στη διατραπεζική αγορά από το ΤΤ (το οποίο θέλει να αγοράσει με 331 εκ. ). Η ΑΤΕ έχει 32,8 δις ενεργητικό, 1,36 δις καθαρή θέση. Η πρόταση του Σάλλα προβλέπει την αγορά των μετοχών προς 0,53 € εκάστη σε τιμή μικρότερη και από τη λογιστική τιμή (1,44 €) αλλά και από την ονομαστική τιμή (0,72 €). Επιδιώκει να αγοράσει με 370 εκ. € το 77,31% της τράπεζας (και αυτομάτως όλες τις θυγατρικές όπως τη Δωδώνη, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, την ΣΕΚΑΠ χωρίς να πληρώσει ούτε λεπτό παραπάνω), όταν στις 15/5/2006 πουλήθηκε το 7,18% της τράπεζας προς 325 εκ. € (5 € κάθε μετοχή) και το Δεκέμβριο του 2000 με τη μετοχοποίηση του 15% εισπράχθηκαν 125,9 εκ. €. Πέρα από το ότι πρόκειται για σκανδαλώδη εκποίηση του εθνικού πλούτου, η ιδιωτικοποίηση ακόμα και σε τιμή που θα ήταν κοντά στην αξία της τράπεζας θα ήταν αρνητική εξέλιξη και για τους πελάτες και για τους εργαζόμενους. Η ιδιωτικοποιημένη Αγροτική Τράπεζα θα κλείσει όσα καταστήματα βρίσκονται σε μικρές πόλεις και είναι ζημιογόνα, θα αποβάλλει την όποια κοινωνική ευαισθησία έχει η κρατική ΑΤΕ. Τα επιτόκια των δανείων θα αντανακλούν τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή θα είναι υψηλότερα και δυσβάστακτα για τους εργαζόμενους αγρότες, ενώ θα είναι χαμηλότερα για τους μεγαλοαγρότες. Η λειτουργία με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια συνεπάγεται πέρα από την εγκατάλειψη των μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων, την χωρίς αναστολές κατάσχεση των υποθηκευμένων αγροτικών και αστικών ακίνητων όσων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω κακής συγκυρίας. Συνέπεια των παραπάνω θα είναι να αναγκαστούν οι μικροί αγρότες είτε να μεταναστεύσουν είτε να εργαστούν ως μισθωτοί εργάτες στα κτήματα αγροτών επιχειρηματιών.

Ως προς τους εργαζόμενους στις τράπεζες θα ελαστικοποιηθούν οι εργασιακές σχέσεις, με αύξηση της εντατικοποίησης εργασίας και περιορισμό του εργατικού κόστους μέσω μείωσης μισθών και προγραμματισμένων απολύσεων.

Με την πλήρη ιδιωτικοποίηση του πιστωτικού συστήματος το κράτος χάνει οποιοδήποτε μοχλό παρέμβασης στην οικονομία, εγκαταλείπει κάθε δυνατότητα άσκησης περιφερειακής ή κλαδικής πολιτικής και αφήνει τη λύση των ζητημάτων αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς. Οι εμπορικές τράπεζες, επειδή επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, δεν θα ρισκάρουν να δανείσουν επιχειρήσεις όταν υπάρχει αβεβαιότητα και κίνδυνος να υποστούν ζημιές, με αποτέλεσμα να εντείνεται η ύφεση.

Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί πλήρης αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας και στην αγροτική οικονομία και στη μεταποίηση είναι η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, ο εργατικός –κοινωνικός έλεγχος, η ρήξη με την ΚΑΠ, ο διοικητικός καθορισμός επιτοκίων ώστε να ενισχυθούν όσοι κλάδοι κριθεί ότι είναι αναγκαίο και ολόπλευρη προστασία της εγχώριας παραγωγής στη βάση ισότιμων διακρατικών σχέσεων και συμφωνιών.

Τέτοια μέτρα θέτουν εκ των πραγμάτων το ζήτημα της ρήξης, αποδέσμευσης. της Ελλάδας από την ευρωζώνη και την ΕΕ.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ- ΛΑΪΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ.

Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: