Σάββατο, Μαρτίου 28, 2009

ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

"ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ " απο την πρωτοβουλία πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδος


Μας προβάλουν ως μοναδική λύση «ανάπτυξης»(;) τη δημιουργία αεροδρομίου που θα εξυπηρετεί εκατομμύρια κόσμου που θα έρχεται και θα φεύγει από την Κρήτη.

Είναι όμως έτσι;

Η αλήθεια, επιστημονικώς τεκμηριωμένη στην διεθνή πρακτική υλοποίησης έργων τέτοιας μορφής και σκοπιμότητας, αποδεικνύει για την Πεδιάδα και ευρύτερο μέρος της ενδοχώρας του Νομού Ηρακλείού, τη δραματική περιβαλλοντική ρύπανση, στο χώρο που περιλαμβάνεται σφαιρικά γύρω από τον άξονα 6000 μέτρων που θα καλύψει το νέο αεροδρόμιο, και σε ακτίνα διασποράς 18.000 μέτρων σε αέρα, έδαφος, υπέδαφος, υδροφόρο ορίζοντα, πόσιμο νερό και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ:

- Στις σοβαρές επιπτώσεις στην σωματική καί ψυχική υγεία 22.000 κατοίκων της περιοχής.

- Στη χωρίς επιστροφή επιβάρυνση και εγκατάλειψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με συνέπεια την απώλεια γης, εργασίας και εισοδήματος.

- Στη δραματική αλλαγή του τρόπου ζωής με καταστροφή της οικιακής οικονομίας, την αλλοτρίωση της κοινωνικής συνείδησης, των ηθών και των εθίμων.

- Στην καταστροφή και επιβάρυνση περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.

- Στην απομάκρυνση και αποκοπή κατοίκων από τον τόπο τους.

- Στους ξένους μεγαλο-«επενδυτές» που θα εκμεταλλεύονται τη γη, το νερό, την ενέργεια, τους ανθρώπους, χωρίς να αφήνουν στον τόπο ουσιαστικό όφελος.


“Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο
Ανάπτυξη της Πεδιάδος”

Δεν υπάρχουν σχόλια: