Τετάρτη, Ιουλίου 01, 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ


Πριν 10 μέρες έγινε στο ΕΜΠ το συνέδριο των δημιουργών ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα)

το ακόλουθο είναι από το ellak.gr


Το Συνέδριο για δημιουργούς (developers) Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στις 19 και 20 Ιουνίου. Το συνέδριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της σχετικής ομάδας εργασίας του e-businessforum του Εθνικού Δικτύου Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και της Εταιρείας ΕΛΛΑΚ.

Στο Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 400 μέλη της Ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ, τα περισσότερα από τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, έγινε παρουσίαση πολλών σχετικών προσπαθειών στον Ελληνικό αλλά και στο Διεθνή χώρο, καθώς και ενημέρωση σε ειδικά αλλά και γενικότερα θέματα ΕΛ/ΛΑΚ. Παράλληλα επιτεύχθηκε κι ο στόχος του Συνεδρίου που ήταν η προσέλκυση ακόμα περισσότερων δημιουργών στην από κοινού ανάπτυξή έργων λογισμικού.

Ταυτόχρονα με τις κεντρικές παρουσιάσεις, διοργανώθηκαν δεκατέσσερα εργαστήρια (workshops) με αντικείμενα την εκπαίδευση και πρακτική εξοικείωση σε συγκεκριμένα λογισμικά ανοικτού κώδικα. Για παράδειγμα πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο για την ανάπτυξη χωρικών εφαρμογών με την χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ, που συνδιοργανώθηκε με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής και το Ελληνικό Παράρτημα του οργανισμού OSGeo.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, όπως προέκυψαν μέσα από την ενεργό συμμετοχή του κοινού και γόνιμο διάλογο, συνοψίζονται στα εξής:

• Ο τρόπος επεξεργασίας γεωγραφικής πληροφορίας αλλάζει.
Είναι πλέον εφικτό να συνδυαστούν ανοικτά πρότυπα, ανοικτά δεδομένα και ανοικτό λογισμικό ώστε να υλοποιηθούν πλήρη συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, τόσο για γενική χρήση όσο και για εξειδικευμένες εφαρμογές.

• Ο τρόπος σχεδιασμού και παροχής δημόσιων υπηρεσιών αλλάζει.
Υπάρχουν ήδη αρκετές υλοποιημένες προσπάθειες που παρέχουν με ηλεκτρονικό τρόπο υπηρεσίες δημοσίων φορέων. Παράλληλα υπάρχουν και περιβάλλοντα που μπορεί να βοηθήσουν στην ανάλυση των διαδικασιών δημοσίων οργανισμών, και το έχουν ήδη ολοκληρώσει για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


• Ολοκληρωμένες ελληνοποιήσεις έχουν καταστήσει το ΕΛ/ΛΑΚ εύχρηστο.
Πολλά συστήματα λογισμικού που διατίθενται με άδειες ΕΛ/ΛΑΚ έχουν ήδη ολοκληρωμένη ελληνοποίηση: όχι μόνο μετάφραση των διεπαφών (interface), αλλά πλήρη προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα. Έτσι η χρήση τους είναι πολύ απλή για οποιονδήποτε χρήστη.

• Στο χώρο της εκπαίδευσης, το ΕΛ/ΛΑΚ είναι προφανής επιλογή.
Η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι εξ αντικειμένου ανοικτή, και ως εκ τούτου, συστήματα λογισμικού βασισμένα σε ανοικτά πρότυπα και υλοποιημένα με ανοικτό κώδικα είναι τα πλέον κατάλληλα για να χρησιμοποιούνται τόσο στην καθεαυτή εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στις υποστηρικτικές λειτουργίες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού.

• Υπάρχει ισχυρή δυναμική ελλήνων δημιουργών και κοινοτήτων.
Κάθε χρόνο, η παρουσία ενδιαφερομένων αυξάνεται και είναι εντυπωσιακή η ενεργός συμμετοχή δημιουργών, οι οποίοι δεν είναι αποκλειστικά προγραμματιστές, αλλά συμβάλλουν με διάφορους τρόπους στην ανάπτυξη και διάδοση του ΕΛ/ΛΑΚ. Παράλληλα, η σημαντική παρουσία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι το ΕΛ/ΛΑΚ είναι πλήρως συμβατό με κερδοφόρες δραστηριότητες, ενισχύει τον ανταγωνισμό και διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

• Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν πλέον απαραίτητη τεχνολογία υποδομής για όλο και περισσότερες παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στην εκπαίδευση, στην επιστημονική γνώση, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη γενικότερη πληροφόρηση, στις τέχνες και τον πολιτισμό, αλλά και σχεδόν σε κάθε μορφή οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

• Το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια χάρη στο ανοικτό λογισμικό, στη συνεργασία πολλών ομάδων προγραμματιστών, και στα ανοικτά πρότυπα, τα οποία διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση.

Το ανοικτό λογισμικό αποτέλεσε τη βάση για την εξάπλωση του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Οι περισσότερες εξελίξεις στο χώρο προήλθαν από την κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού. Παράλληλα, η χρήση των τεχνολογιών αυτών από την ιδιωτική πρωτοβουλία, λειτουργεί προς όφελος της επιχειρηματικότητας και του καταναλωτή.


Όλες οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο http://conf.ellak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: